Upadłość przedsiębiorstwa pracodawcy
with Brak komentarzy

Prawa pracowników Gdy przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne m.in. wobec ubezpieczenia społecznego, wobec urzędu skarbowego, wobec pracowników, wobec dostawców, często kończy swoją  działalność i zwraca się do sądu gospodarczego (upadłościowego) o oficjalne ogłoszenie upadłosci. Gdy upadłość zostaje zatwierdzona przez sąd gospodarczy, … Read More

Jak postępować w przypadku choroby lub wypadku
with Brak komentarzy

Pracownik niezdolny do pracy wyniku choroby lub wypadku powinien natychmiast powiadomić o tym swojego pracodawcę (atrt. 31§2 kodeksu pracy). Można to zrobić telefonicznie, pisemnie, poczta elektroniczną czy faxem. Oprócz tego trzeba dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie. Zwolnienie lekarskie musi być dostarczone … Read More

Regulamin pracy
with Brak komentarzy

Regulamin pracy ustala wewnętrzny porządek i organizację pracy w przedsiębiorstwie oraz określa prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy. Regulamin pracy jest dokumentem stworzonym przez radę zakładową lub przez pracodawcę. Jest uzupełnieniem umowy o pracę. Każdy regulamin pracy zawiera … Read More

Zmiany w sektorze czeków usługowych – PC 322.01
with Brak komentarzy

W wyniku zmian spowodowanych ostatnią reformą państwową zostały uchwalone nowe prawa dotyczące sektora czeków usługowych. Zmiany te dotyczą uprawnień i autonomicznych przepisów poszczególnych regionów: Flamandzkiego, Walońskiego oraz stołecznego Brukseli. Na dzień dzisiejszy wprowadzono dopiero nieliczne zmiany ale wciąż trwają negocjacje … Read More

Ubezpieczenie zdrowotne i służba zdrowia
with Brak komentarzy

Każdy mieszkaniec Belgii, zarejestrowany w urzędzie gminy i zatrudniony na umowę o pracę, prowadzący działalność gospodarczą lub będący członkiem rodziny, podlega obowiązkowemu systemowi ubezpieczenia zdrowotnego.   Podlegają mu osoby mające co najmniej 25 lat, osoby mające mniej niż 25 lat … Read More

Belgijskie świadczenia rodzinne
with Brak komentarzy

Kto ma prawo do pobierania belgijskiego zasiłku rodzinnego – osoby zatrudnione w Belgii na umowe o pracę – osoby pobierające belgijskie świadczenia socjalne (zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe, zasiłki inwalidzkie) – osoby prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Belgii – … Read More

Święta Państwowe w Belgii
with Brak komentarzy

Pracownicy zatrudnieni w sektorze prywatnym w zasadzie nie powinni pracować podczas ustalonych ustawowo dziesięciu dni świątecznych. Dotyczy to wszystkich pracowników z sektora prywatnego, niezależnie od rodzaju pełnionej funkcji, stażu pracy, czy wymiaru czasu pracy. Prawo przewiduje 10 dni świątecznych w … Read More

Emerytura ustawowa w Belgii w kontekście prawa europejskiego
with Brak komentarzy

Osoby zatrudnione w Belgii na umowę o pracę, prowadzące własną działalność gospodarczą, czy pracujące jako urzędnicy państwowi mają prawo do belgijskiej emerytury. Osoby, które pracowały w różnych krajach Unii Europejskiej otrzymają emeryturę z każdego kraju, w którym były zatrunione lub … Read More

Podatek dochodowy w Belgii – rozliczenia za rok 2016
with Brak komentarzy

Każdy, kto osiąga dochody w Belgii, jest zobowiązany do corocznego składania zeznań podatkowych i odprowadzania w tym kraju podatku dochodowego. Na jego wysokość ma wpływ wysokość dochodów, ale też sytuacja rodzinna oraz niektóre wydatki podatnika. Dzięki systemowi podatkowemu państwo może … Read More

500+ i wpływ na belgijskie świadczenia rodzinne
with Brak komentarzy

Program Rodzina 500+ w Polsce Świadczenie „500 +” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do lat 18, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach, poniżej 800 zł netto na osobę, otrzymają 500 zł także na … Read More

1 14 15 16 17 18 19
Facebook