Nabór do zespołu „Let’s dance”
with Brak komentarzy

Rozpoczęliśmy już nowy rok szkolny w zespole taneczno-wokalnym „Let‚s dance” w Antwerpii. Zajęcia odbywają się w 3 grupach wiekowych, w każdą sobotę. Zapraszamy na zajęcia! Więcej informacji: https://www.facebook.com/pg/Lets-dance-Antwerpen-642021655847490/posts/?ref=page_internal Praca z dziećmi to jedna wielka niewiadoma. Są pełne pasji, marzeń, nie boją się wyzwań. Są otwarte … Read More

Przerejestrowanie samochodu w Belgii
with Brak komentarzy

W Belgii tablice rejestracyjne przypisane są właścicielowi, a nie pojazdowi, dzięki temu nie ma konieczności ich wymiany przy nabyciu kolejnego samochodu. Tablica przednia jest kopią, ważniejsza jest tylna – tablica oficjalna zawierająca specjalne oznakowania i odblaskowe tło. W momencie rejestracji pojazdu właściciel otrzymuje jedną … Read More

Ciąża i urlop macierzyński
with Brak komentarzy

O czym powinna wiedzieć kobieta w ciąży zatrudniona na umowę o pracę? O czym powinna wiedzieć kobieta w ciąży pobierająca zasiłek dla bezrobotnych? Jak długo trwa urlop macierzyński? Kiedy przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego? Jakich formalności należy dopełnić aby otrzymać … Read More

Sprawy spadkowe
with Brak komentarzy

Zgodnie z prawem konsul wykonuje czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności mogących przysługiwać lub przysługujących jedynie Skarbowi Państwa. Oznacza to, że w przypadku chęci ustanowienia reprezentanta działającego na terytorium Królestwa Belgii w postępowaniu spadkowym, należy skontaktować się … Read More

„Poświadczenie życia” (na potrzeby ZUS)
with Brak komentarzy

W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Brukseli istnieje możliwość potwierdzenia własnoręczności podpisu na formularzu „Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty”. Zgodnie z obowiązującym prawem, istnienie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych potwierdza wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz, który … Read More

Poświadczenie własnoręczności podpisu oraz wypisu, odpisu, wyciągu i kopii dokumentu
with Brak komentarzy

Konsul na wniosek obywatela polskiego lub organu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej poświadcza własnoręczność podpisu i znaku ręcznego oraz sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów.   Konsul może wykonać te czynności również na wniosek cudzoziemca lub organu … Read More

Dowód osobisty
with Brak komentarzy

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwy wyłącznie w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.   Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie gminy właściwym do … Read More

Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego
with Brak komentarzy

Legalizacja (uwierzytelnienie) dokumentu służy nadaniu dokumentowi urzędowemu wydanemu w danym państwie cech pozwalających na jego uznanie w państwie trzecim. Legalizacji dokonuje się jeżeli dokument urzędowy sporządzony w danym państwie ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego na terytorium innego państwa. W … Read More

Nabycie belgijskiego obywatelstwa według nowych przepisów
with Brak komentarzy

W Belgii zaostrzono przepisy dotyczące nabycia obywatelstwa[1]. Od 1 stycznia 2013 r., procedura ubiegania się o obywatelstwo uległa zmianie. Według nowej regulacji prawnej, każdy, kto nie urodził się w Belgii ma prawo ubiegać się o tutejsze obywatelstwo po pięciu, a … Read More

System emerytalny w Belgii
with Brak komentarzy

System emerytalny w Belgii podzielony jest na trzy filary. I-szy filar to emerytura ustawowa, obliczana i przyznawana na podstawie kariery zawodowej. II-gi filar obejmuje indywidualne lub grupowe pracownicze programy emerytalne. Mianem III-go filaru określa się wszelkie inne indywidualne i dobrowolne … Read More

1 14 15 16 17 18 19 20
Facebook