Bezrobocie przejściowe (tymczasowe)

with Brak komentarzy
Czas czytania: 3 minut

Bezrobocie przejściowe ma miejsce, kiedy w trakcie zatrudnienia pracownik, z niezależnych od niego przyczyn, przez krótki okres nie może wykonywać pracy. Na przykład z powodu złej pogody (w sektorze budowlanym), ze względu na chwilowy brak zleceń, nieobecność użytkowników (w sektorze czeków usługowych) lub z powodu awarii parku maszynowego.

Pracodawca może wtedy dokonać zgłoszenia do RVA/ONEM, by zapewnić dochody swoim pracownikom. Jeśli jednak pracodawca nie dokona zgłoszenia o przejściowym bezrobociu, ma obowiązek wypłacić pracownikowi normalną pensję za dni, w których pracownik nie pracował nie z własnej winy.

Jakich formalności należy dokonać?

W przypadku przejściowego bezrobocia, pracodawca powinien przekazać pracownikowi tzw. kartę kontrolną (formularz C3.2A), jeszcze przed zgłoszeniem pierwszego dnia bezrobocia. W sektorze budowlanym pracownicy muszą otrzymywać karty kontrolne co miesiąc, jeszcze przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego. Osoby, które zostały wysłane na przejściowe bezrobocie i nie otrzymały karty kontrolnej od swojego pracodawcy, powinny natychmiast skontaktować się z ACV/CSC. W przypadku zagubienia karty kontrolnej, natychmiast należy zgłosić ten fakt swojemu pracodawcy. Pracodawca powinien wystąpić o duplikat karty kontrolnej. Należy pamiętać, że o duplikat można wystąpić tylko raz na dwa lata. Wypłata zasiłku na podstawie duplikatu odbywa się tylko za zgodą RVA/ONEM. Kartę kontrolną (C3.2A) należy mieć zawsze przy sobie (podczas godzin pracy w drodze z i do pracy), na wypadek kontroli. Na koniec miesiąca, w którym miało miejsce przejściowe bezrobocie, pracodawca przekazuje pracownikowi jeszcze jeden dokument – formularz C3.2. Wypełnioną i podpisaną kartę kontrolną (C3.2A) oraz formularz C3.2 należy złożyć w ACV/CSC. Sposób wypełniania karty kontrolnej jest opisany na samej karcie. Nawet jeśli pracodawca nie przekazał pracownikowi formularza C3.2, pracownik i tak powinien zgłosić się do ACV/CSC ze swoją kartą kontrolną (C3.2A). Może się okazać, że pracodawca przesłał formularz C3.2 drogą elektroniczną. Przy pierwszym wniosku o zasiłek z powodu przejściowego bezrobocia, należy osobiście zgłosić się do najbliższego oddziału ACV/CSC w celu podpisania oświadczenia o sytuacji rodzinnej, sytuacji finansowej partnera/współmałżonka, miejscu zamieszkania i numerze konta. Na oświadczeniu należy również podać informacje o ewentualnych dodatkowych zajęciach, takich jak posiadanie udziałów w spółce, prowadzenie działalności gospodarczej, pracy jako wolontariusz, zaangażowaniu w stowarzyszeniach, czy klubach sportowych. W razie zmian dotyczących powyższych danych, należy natychmiast osobiście powiadomić ACV/CSC. Osoba, która nie poda wszystkich niezbędnych informacji, poda informacje nieprawdziwe lub nie zgłosi zmiany sytuacji rodzinnej, miejsca zamieszkania, podjęcia dodatkowej pracy czy działalności, może na pewien okres utracić prawo do zasiłku z tytułu przejściowego bezrobocia.

Ile wynosi zasiłek?

Pracownicy przebywający na przejściowym bezrobociu mają prawo do zasiłku od razu, niezależnie od tego ile dni przepracowali i w jakim są wieku. Na wysokość zasiłku z tytułu przejściowego bezrobocia mają wpływ następujące czynniki: wysokość dochodów pracownika, sytuacja rodzinna pracownika, sytuacja finansowa pratnera/współmałżonka. Kwota zasiłku to średnia obliczana za dzień bezrobocia. Liczba wypłat zasiłku w danym miesiącu zależy od liczby dni bezrobocia przejściowego w danym miesiącu. Liczba dni bezrobocia przejściowego jest wskazana na karcie kontrolnej C3.2A oraz na formularzu C3.2 wystawionym przez pracodawcę. Zasiłek z tytułu przejściowego bezrobocia jest przeliczany na system sześciodniowy.W praktyce oznacza to, że osoba pracująca na pełny etat pięć dni w tygodniu, która była przez tydzień na przejściowym bezrobociu, otrzyma zasiłek za sześć dni. Po złożeniu w ACV/CSC niezbędnych dokumentów i wniosku o zasiłek z tytułu przejściowego bezrobocia, ACV/CSC wysyła list informujący o kwocie zasiłku, jaka przysługuje pracownikowi za każdy dzień bezrobocia oraz o sposobie jej naliczenia.

Należy pamiętać, że sytuacja finansowa osoby, która mieszka pod jednym dachem z pracownikiem i nie ma z nim żadnych powiązań rodzinnych, partnerskich czy gospodarczych, również ma wpływ na wysokość zasiłku. Bardzo ważne jest również, aby przy składaniu wniosku o zasiłek zgłaszać wszystkie osoby mieszkające oficjalnie pod tym samym adresem. W przeciwnym razie RVA/ONEM może wstrzymać wypłatę zasiłku lub zażądać zwrotu wypłaconych zasiłków.

Adresy i godziny otwarcia można znaleźć na stronach: http://adressen.acv-online.be (NL) lub http://adresses.csc-en-ligne.be (FR), wystarczy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania.

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Facebook