Co zmienia się w Belgii w 2021 roku?

with No Comments
Czas czytania: 5 minut

Wydłużony zostaje urlop ojcowski, Bruksela staje się strefą 30, zdrożeją papierosy i znaczki pocztowe. Co jeszcze się zmienia?  

Nowy system praw pomostowych

Od 1 stycznia obowiązuje nowy system praw pomostowych. Opiera się na dwóch filarach. Pierwszy oferuje pomoc osobom samozatrudnionym, które wcześniej nie mogły skorzystać ani z prawa pomostowego kryzysowego 2020, ani z prawa do pomocy w odbudowie. Szczególnie dotyczy to wolnych zawodów.

Drugi ustanawia tymczasowy środek kryzysowy dla osób samozatrudnionych zmuszonych do całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności, wejdzie w życie 1 lutego.

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek musi w szczególności wykazać 40-procentowy spadek obrotów w ciągu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który wnioskuje się o usługę finansową, w porównaniu z tym samym miesiącem kalendarzowym roku 2019.

Wzrost taryf socjalnych

Od 1 stycznia wzrosły taryfy socjalne na energię elektryczną o 10% i 15% na gaz ziemny. Taryfy socjalne – najniższe na rynku są przyznawane osobom lub gospodarstwom domowym posiadającym ograniczone środki. Taryfy socjalne podążają za cenami rynkowymi. CREG (Komisja Regulacji Energetyki i Gazu) ustala stawki tych taryf co kwartał, w porównaniu do poprzednich sześciu miesięcy. 

Stopniowe zwiększanie minimalnego zasiłku dla bezrobotnych

W ubiegłym roku rząd federalny podjął decyzję o stopniowym zwiększaniu minimalnego zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 stycznia tego roku minimalna stawka dla osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym z rodziną na utrzymaniu wzrośnie do maksymalnie 1357,22 euro brutto miesięcznie. Dla osoby samotnej minimalne zasiłki dla bezrobotnych wzrosną do1111,9 euro brutto miesięcznie.

Zasiłki będą rosły o 1,125% każdego nowego roku, z wyłączeniem automatycznej indeksacji oraz tzw. koperty dobrostanu (zasiłek socjalny weryfikowany co dwa lata).

Wzrost wynagrodzeń

Belgijski urząd statystyczny Statbel obliczył inflację w grudniu na 0,41%. Stopa inflacji jest podstawowym elementem obliczania wynagrodzeń. Indeksacja płac w Belgii różni się w zależności od sektora. W niektórych branżach odbywa się ona prawie co miesiąc, w innych co kwartał, pół roku lub rok. W przypadku większości pracowników odbywa się to w styczniu. Płace kilku grup pracowników są indeksowane każdego roku 1 stycznia (CP200, sektor spożywczy, handel, ubezpieczenia itp.). Jest to korekta kosztów utrzymania, a nie wzrost wynagrodzenia jako taki.

Około 470 000 pracowników wspólnego komitetu CP200 (największej grupy pracowników w Belgii) skorzysta z podwyżki wynagrodzenia o 0,95% w styczniu 2021 roku. Oznacza to wzrost o 0,8% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Stopniowy wzrost najniższych emerytur

Najniższe emerytury będą stopniowo rosły. Podwyżka będzie realizowana w czterech fazach, każdego 1 stycznia 2021, 2022, 2023 i 2024 roku. Ze wzrostu wysokości emerytur od 1 stycznia skorzysta prawie 815 tys. obywateli. Podwyższenie emerytury minimalnej do 1.500 euro netto za pełną karierę, zgodnie z porozumieniem rządowym, dotyczy pracowników najemnych, osób samozatrudnionych oraz urzędników państwowych, czyli ponad 706 000 beneficjentów. Wzrost gwarancji dochodu dla osób starszych (GRAPA) dotyczy 106 000 osób.

Wzrost akcyzy na tytoń

Od nowego roku wzrosły ceny papierosów i tytoniu. Paczka papierosów (20 sztuk) kosztuje teraz 7,50 euro (6,80 w zeszłym roku). Za paczkę 50 g tytoniu do palenia trzeba będzie zapłacić 11,17 euro (9,70 w 2020 r.) Dalszy wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe planowany jest na lata 2022, 2023 i 2024.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku zniknęły ostatnie wyjątki od zakazu reklamy wyrobów tytoniowych. Odtąd zabronione jest umieszczanie marki jakichkolwiek wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych, na plakatach lub w witrynach sklepów tytoniowych.

Podrożały znaczki pocztowe

Zwykły znaczek pocztowy (dystrybucja do trzech dni roboczych) kosztuje 1,10 euro za sztukę, przy zakupie karnetu (10 znaczków) zapłacimy za sztukę 1,07 euro. Znaczek Prior (z dystrybucją następnego dnia roboczego) kosztuje 1,60 euro za sztukę, przy zakupie 10 sztuk zapłacimy za sztukę 1,57 euro.

Stawka za frankowanie standardowej przesyłki do Europy wynosi 1,85 euro za sztukę przy zakupie min. pięciu znaczków i 1,91 euro za pojedynczą sztukę. Przesyłki poza Europę – cena międzynarodowa wzrosła do 2,07 euro za sztukę (zakup pięciu znaczków) i 2,13 euro za osobną sztukę.

Proximus podniósł ceny niektórych pakietów

Podobnie jak w zeszłym roku, Proximus podniósł ceny niektórych swoich pakietów, jak np. Tuttimus, Familus i Minimus. Pakiety Familus / Tuttimus kosztują 72 euro (70,50 w 2020). Nie są planowane podwyżki dla abonamentów mobilnych, ale dla linii stacjonarnej już tak. Cena połączenia krajowego z telefonu stacjonarnego wyniesie 23 centy zamiast 18.

Wydłużenie urlopu ojcowskiego

Urlop został zwiększony z 10 do 15 dni. Pięć kolejnych dni zostanie dodanych w 2023 roku. W styczniu 2023 roku te 15 dni zostanie ponownie skorygowane w górę i zostanie wydłużone do 20 dni. Ojcowie będą mogli wykorzystać te 15 dni w ciągu czterech miesięcy od urodzenia dziecka.

Ponadto urlop ojcowski przysługujący osobom prowadzącym działalność na własny rachunek, opiekunom i małżonkom współpracującym, również uległ przedłużeniu z 10 dni (lub 20 pół-dni) do 15 dni (lub 30 pół-dni) od 1 stycznia 2021 r. W styczniu 2023 r. te 15 dni zostanie ponownie skorygowane w górę i zostanie wydłużone do 20 dni.

Region Brukseli stał się strefą 30

Od 1 stycznia 2021 roku ograniczenie do 30 km/h obowiązuje w regionie Brukseli. Jednak niektóre typy aut będą traktowane jako wyjątki: prędkość będzie ograniczona do 50 lub 70 km/h pod warunkiem, że istnieje specjalne wskazanie. W strefach „spotkań” dozwolona prędkość będzie wynosić 20 km/h.

Zasada 30 km/h obowiązywać będzie wszędzie, chyba że zaznaczono inaczej. Utworzono również stronę informacyjną, dostępną dla ogółu społeczeństwa pod adresem www.ville30.brussels

Wyższe opodatkowanie pojazdów służbowych

Każdy, kto posiada samochód służbowy od swojego pracodawcy lub firmy i może go również używać do pracy domowej i prywatnych podróży, z tytułu tego świadczenia podlega opodatkowaniu.

Podatek nie jest naliczany od samej usługi, ale od kwoty ryczałtowej: świadczenia rzeczowego.

Jednym z elementów tego wzoru obliczeniowego są emisje CO2. Dokonuje się tego poprzez porównanie emisji z samochodu służbowego ze średnimi emisjami z nowo zarejestrowanych samochodów. W przypadku silników wysokoprężnych liczba ta wynosi od 91 do 84 gramów CO2 na kilometr, a w przypadku samochodów benzynowych od 111 do 102 gramów. Wysokość świadczenia podlegającego opodatkowaniu zależy też od wartości wykazu i wieku pojazdu.

Znika „cash for car”

Po uchyleniu przez Trybunał Konstytucyjny na początku ubiegłego roku ustawy umożliwiającej wymianę samochodu służbowego na miesięczną kwotę netto do 700 euro, od 1 stycznia system „gotówka za samochód” już nie istnieje.

System „cash for car” był jednym z punktów porozumienia poprzedniego rządu, który chciał walczyć z korkami i zachęcać pracowników do wybierania bardziej przyjaznych środowisku środków transportu.

Nowy system podatku samochodowego we Flandrii

Zmiany weszły w życie w następstwie afery „dieselgate”, która ujawniła oszustwa w zakresie spełniania norm emisji CO2.

W dotychczasowym systemie podatki rejestracyjny i roczny naliczane były według starych standardów. Od czasu Dieselgate na poziomie europejskim zostały wydane nowe normy emisji, tak zwane normy WLTP. W związku z tym nowy system podatkowy uwzględnia tę zmianę zgodnie z postulatem Unii Europejskiej.

Zwolnienia dla pojazdów hybrydowych typu plug-in lub napędzanych CNG zostały zniesione. Samochody elektryczne zachowały zwolnienie z podatku.

Ogólnie biorąc, podatek rejestracyjny zmniejszył się w przypadku 70,84% samochodów na rynku i wzrośnie w 28,84% przypadków. „Wzrost dotyczy najbardziej zanieczyszczających samochodów, a spadek przypisuje się głównie samochodom miejskim i rodzinnym” – powiedział flamandzki minister finansów Matthias Diependaele (N-VA). W przypadku podatku rocznego zmiany będą wynosić tylko kilka euro.

Zmiany te nie mają wpływu na używane samochody. Nic się też nie zmienia w przypadku samochodów leasingowanych, których opodatkowaniem zarządza rząd federalny.

Materace do recyklingu

Od tego roku kliencikonsumenci muszą płacić tak zwany wkład środowiskowy przy zakupie nowego materaca, ale za to będą mogli bezpłatnie zwrócić stary materac do recyklingu. Składka na środowisko, której wysokość różni się w zależności od rodzaju i rozmiaru materaca, jest wykorzystywana na pokrycie kosztów zbiórki, obróbki i demontażu zużytych materacy.

Uproszczone cenniki kontroli technicznej w Walonii

Od 1 stycznia 2021 r. cena za okresowe kontrole wynosi 48 euro w przypadku samochodów osobowych i 62 euro w przypadku samochodów dostawczych. W przypadku kontroli używanych pojazdów opłata wyniesie 72 euro zarówno dla samochodów osobowych, jak i dostawczych. Zniżka w wysokości 5 euro zostanie również przyznana na pojazdy w 100% elektryczne.

Używanie jednorazowych przyborów plastikowych jest zabronione w ogólnodostępnych miejscach w Walonii

Dotyczy to pojemników na napoje, słomek, sztućców, mieszadełek, pojemników na żywność, talerzy i prętów do jednorazowych balonów plastikowych. Jednorazowych przyborów plastikowych nie wolno używać w restauracjach, barach z przekąskami, hotelach, piwiarniach, kawiarniach, sklepach i punktach z frytkami, z kanapkami itp.), stołówkach zakładowych, szkolnych, klubach sportowych, podczas targów, imprez ulicznych, koncertów, wydarzeń kulturalnych oraz degustacjach żywności oferowanych klientom w niektórych sklepach.

Pieluch nie można już wyrzucać do odpadów organicznych

Od 1 stycznia w Walonii pieluchy muszą być wyrzucane wraz z odpadami resztkowymi, a nie odpadami organicznymi, ze względu na nieulegające biodegradacji tworzywa sztuczne w ich składzie. Pozwoli to uniknąć zanieczyszczenia kompostu mikro plastikami i konieczności usuwania tych pieluch z odpadów organicznych po ich zebraniu, co również miało wpływ ekonomiczny.

Niektóre gminy przejdą na nowy system od 1 stycznia 2021 r., podczas gdy inne, w tym Liège, planują tę adaptację w styczniu 2022 r.

Opracowała: Barbara Kamińska

na podstawie: gva.be, sztabpomocybelgia,belgiainfo.com,

Facebook
Verified by MonsterInsights