Emerytura w Polsce po powrocie z emigracji

with Brak komentarzy
Czas czytania: 2 minut
Przepracowałeś kilka lat za granicą? Zastanawiasz się czy ten okres zostanie uwzględniony podczas ustalania uprawnień emerytalnych w Polsce? Sprawdź!

Pytań i wątpliwości związanych z ustalaniem prawa do emerytury jest bardzo dużo. Niestety im bardziej odległy jest termin osiągnięcia wieku emerytalnego, tym więcej pojawia się znaków zapytania.

Jak wyliczana jest emerytura po pracy za granicą?

Emerytura w wieku powszechnym jest wyliczana ze zwaloryzowanego kapitału początkowego (zgromadzonego do 1.01.1999 r.) i zwaloryzowanych składek, to następnie podzielone jest przez średnie dalsze trwanie życia, czyli wiek emerytalny wyrażonych w miesiącach.

W przypadku, gdy emerytura wyliczona okaże się niższa niż najniższa emerytura, która obecnie wynosi 1000 zł brutto, następuje wówczas badanie stażu pracy, który mógłby umożliwić podwyższenie do najniższego świadczenia.

Kobieta, aby uzyskać podwyższenie do 1000zł brutto, musi udokumentować 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Mężczyzna natomiast powinien udokumentować 25 lat.

Jeżeli z polskich okresów stażu pracy nie uda się udokumentować takiego stażu pracy, ZUS uwzględni lata pracy za granicą, wyliczając przysługujące świadczenie w Polsce.

W takim przypadku należy dołączyć dokumenty dotyczące zatrudnienia w innym państwie członkowskim UE lub EOG, lub państwie umownym, w którym pracowałeś.

Oczywiście praca za granicą zostanie uwzględniona jedynie, gdy nie masz ustalonego prawa do emerytury w tym państwie.

Kiedy złożyć w ZUS dokumenty potwierdzające Twoją pracę w innym państwie członkowskim UE lub EOG?

Wniosek i wymagane załączniki możesz złożyć dopiero, gdy osiągniesz wiek emerytalny w Polsce. To wtedy właśnie dołączasz dokumenty potwierdzające okres pracy za granicą, jeśli okażą się niezbędne.

Na pewno zastanawiasz się, jakie dokumenty będą potrzebne – ZUS informuje, że do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia przebyte za granicą, a w razie ich braku – informacje dotyczące zagranicznej instytucji, w której byłeś ubezpieczony oraz numer zagranicznego ubezpieczenia lub nazwy i adresy Twoich pracodawców.

Emerytura z kilku państw – czy to możliwe?

Można otrzymywać emeryturę z kilku państw – pod warunkiem, że w każdym z nich spełnisz wymogi dotyczące uprawnień do świadczeń emerytalnych. Warunki nabycia emerytury każde państwo członkowskie określa samodzielnie, np. wiek uprawniający do emerytury oraz staż wymagany do nabycia prawa do emerytury.

Agnieszka Juźwiuk, Powroty.gov.pl

 

Źródło:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Podane informacje dotyczą osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Facebook