Jubileusz 10-lecia Centrum Kultury i Języka Polskiego Daskalia w Leuven 2013-2023

with No Comments
Czas czytania: 3 minut

Ważne jest, by Centrum Kultury i Języka Polskiego – Daskalia w Leuven było znane nie tylko ze wspomnień życzliwych absolwentów Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie, nauczycieli, czytelników Polskiej Biblioteki w Leuven, współpracowników, zaprzyjaźnionych osób i instytucji, ale by wspaniałe projekty kulturalno-edukacyjne miały swoją kontynuację. Taką okazją, dopingującą wszystkie zaangażowane osoby przy projektach centrum, jest jego wspaniały jubileusz.

Gdy 10 lat temu po raz pierwszy zakwitł pomysł w głowie niepoprawnej optymistki, śmiałej pedagożki i zaangażowanej społecznie mamy trojga dzieci, należało bezwarunkowo dać szansę na współpracę zmotywowanym ludziom, zaproszonym do wspólnego działania. Spontanicznie uformowana grupa śladem Eneasza – który, znalazłszy się na brzegach Latium, wezwał swoich towarzyszy do walki okrzykiem Audaces fortuna juvat! (Śmiałym szczęście sprzyja!) – organizowała pierwsze działania centrum. Tym samym motto, złożone z trzech słów, pochodzących ze strofy „Eneidy” Wergiliusza, oddaje ówczesny stan ducha nas wszystkich.

Chociaż na szczęście nie liczyliśmy, wiedząc, że to za mało. „Każdy wielki sukces jest triumfem uporu” według niemieckiego pisarza Sigmunda Grafa, co celnie opisuje wybrukowaną różnymi trudnościami drogę, jaką osoby u steru Centrum Kultury i Języka Polskiego – Daskalia w Leuven musieli pokonać. Oczywiście, dochodzenie do w pełni satysfakcjonujących efektów działań kulturalno-społeczno-edukacyjnych to długi proces, dlatego można stwierdzić, iż po dekadzie wspólnie zdołaliśmy doprowadzić do wymaganej sprawności funkcjonowania skomplikowanego organizmu społecznej organizacji (non-profit).

Od początku najważniejszym projektem Centrum Kultury i Języka Polskiego – Daskalia stała się Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven, uruchomiona 5 września 2013 r. przez członków Zarządu Centrum Kultury Polskiej i Języka Polskiego Daskalia vzw. Dwie inicjatorki, doświadczone nauczycielki najpierw powołały do życia polskie przedszkole (środa i sobota). A od marca 2017 r. Polska Szkoła i Przedszkole po wielu perypetiach znalazły w końcu swój edukacyjny dom w Szkole BO Ter Bank w Heverlee. Szkole o wielkim sercu, otwartości i chęci integracji, z którą polska szkoła zorganizowała kilka międzynarodowych koncertów na rzecz Ośrodka wychowawczo-opiekuńczego dla dzieci niepełnosprawnych im. Jana Pawła II w Jaszkotle k/Wrocławia.

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven przy Stowarzyszeniu Daskalia już przez dekadę zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 16 lat do wspaniałej przygody lingwistycznej. Zajęcia są adresowane do wszystkich uczniów, których rodzice pragną, aby dziecko pogłębiło swoją wiedzę z literatury polskiej, historii Polski, wiedzy o społeczeństwie oraz udoskonaliło umiejętności językowe w języku polskim.

Ponadto, dyplomowana i kreatywna kadra pedagogiczna sprawia, że Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven jest bezpieczna, przyjazna, wspomagająca i inspirująca: jest szkołą marzeń w myśl słów patronki szkoły Marii Skłodowskiej-Curie – „Marzenia są po to, aby je spełniać”. Jest również szkołą, w której wychowanie młodego człowieka w jego jedności i bogactwie stoi w centrum wszelkich przedsięwzięć twórczego zespołu pedagogicznego przy wsparciu Zarządu Daskalii, partnerów oraz pełnych pasji zaangażowanych rodziców.

Centrum Kultury i Języka Polskiego przez dziesięciolecie zarządzało wieloma wyróżnionymi oraz docenionymi przez różne środowiska Polonii belgijskiej oraz partnerów międzynarodowych projektami kulturalno-edukacyjnymi:

 • Polska Biblioteka w Belgii (2016-2022)
 • Konkurs na Wybitną Polkę w Belgii – Joteyka (2016-2021)
 • Polonijna Edukacja Teatralna (2013-2019)
 • Uniwersytet dziecięcy
 • Szkoła Muzyczna Preludio (2017-2021)
 • Polska Szkoła im. MSC w Liège (2018-2020)
 • Rodzina Polonijna 2017
 • Świąteczna Paczka
 • Narodowe Czytanie
 • Liberation Raid 2019
 • Polak Roku 2017

Należy też dodać, że w zeszłym roku społecznicy i wolontariusze Centrum Kultury i Języka Polskiego Daskalia zaangażowali się w pomoc humanitarną, aby w obliczu wojny wesprzeć „gości z Ukrainy”. Po raz kolejny pokazaliśmy, że solidarność i potrzeba społecznej jedności jest dla nas ważna, nie możemy przejść obojętnie obok potrzebujących.

W ciągu dekady staliśmy się animatorami i inicjatorami wielu wydarzeń, działań, spotkań, wzbogacającymi środowisko Polonii belgijskiej oraz społeczności lokalnej w Leuven. Działania Centrum Kultury i Języka Polskiego – Daskalia spotykały się z powszechną aprobatą, co wpływa na chęć sprostania nowym wyzwaniom.

Dziękujemy za wszelką udzieloną nam pomoc w rozwijaniu projektów Centrum Kultury i Języka Polskiego – Daskalia w Leuven, oraz wszystkie oznaki sympatii, które budują dalsze dobre relacje i napawają optymizmem na przyszłość.

Uroczystość jubileuszowa odbędzie się 25 czerwca w Leuven. Szczegóły znane będą wkrótce, a wszelkie informacje zostaną opublikowane na stronie www.daskalia.eu.

Facebook
Verified by MonsterInsights