Koronawirus a ochrona i prawa pracownika

with No Comments
Czas czytania: 3 minut

Belgia została dotknięta drugą falą pandemii koronawirusa i w związku z ekspansją wirusa rząd belgijski wprowadził ponownie drastyczne środki zapobiegawcze i spowalniające rozprzestrzenianie się tego niebezpiecznego wirusa.

Zostały zamknięte wszystkie kawiarnie, restauracje, kluby sportowe, organizacje kulturalne, religijne, rozrywkowe i wszystkie inne, gdzie dochodzi do bezpośredniego i masowego kontaktu ludzkiego. Zajęcia w szkołach podstawowych i średnich nie zostały zawieszone całkowicie ale znacznie ograniczone. Uniwersytety i szkoły wyższe prowadza zajęcia głownie na platformach on-line. W sektorze handlu i usług ograniczenia dotyczą zamknięcia wszystkich sklepów oraz punktów usługowych oprócz tych z artykułami i usługami niezbędnymi do życia lub funkcjonowania gospodarstw domowych.

W związku z zaistniałą sytuacją wystąpienia drugiej fali pandemii rząd belgijski postanowił zrównoważyć wszystkie wnioski o tymczasowe bezrobocie ekonomiczne od 01/10/2020 do 31/03/2021 z wnioskami o bezrobocie z powodu siły wyższej. Przyznanie prawa do tego zasiłku nie jest uzależnione od długości zatrudnienia pracownika w Belgii

– zasiłek spowodowany siłą wyższa – przyznawany jest np. w przypadku okresowego zamknięcia zakładu pracy z powodu koronawirus, lub braku dostawy materiału potrzebnego do wykonania pracy z kraju dotkniętego koronawirusem lub z powodu kwarantanny, w której przebywa pracownik.

Prawo to przysługuje również w przypadku gdy placówka szkolna dziecka pracownika podlega kwarantannie.

Cała procedura przedstawiona jest na stronach ACV-CSC:  https://www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk/tijdelijkewerkloosheid lub https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire

Jaka jest wysokość tymczasowego zasiłku dla bezrobotnych z powodu koronawirusa:
Ze względu na przedłużenie specjalnych warunków również przedłużone jest prawo do podwyższonego zasiłku ze względu na koronawirusa. Pracownik otrzyma w miejsce 65 % – 70 % średniego dochodu brutto oraz dodatek dzienny w wysokości 5,63 euro.
Od kwoty brutto będzie odprowadzony podatek w obniżonej na ten okres wysokości 15% zamiast normalnie 26,75 %.
W niektórych sektorach lub przypadkach przysługuje również oprócz tymczasowego zasiłku i dziennego dodatku dla bezrobotnych specjalne wyrównanie do tego zasiłku.
Również zostało przedłużone prawo do zaliczania tych dni bezrobocia do obliczania wysokości ekwiwalentu wakacyjnego.
Instytucja RVA-ONEM będzie również wypłacać dodatek do premii rocznej od 53-go dnia bezrobocia w wysokości 150 euro oraz dodatkowo 10 euro za każdy następny dzień powyżej 67 dnia bezrobocia.
W sektorze medycznym pracownicy otrzymają bony konsumpcyjne w wysokości 300 euro.
W niektórych sektorach dni bezrobocia będą zaliczane do obliczania premii rocznych np. w sektorze restauracyjnym i budowlanym.
Czy prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu siły wyższej przysługuje pracownikom zatrudnionym w systemie progresywnym?
Pracownicy, którzy za część swojego etatu otrzymują zasiłek inwalidzki a pozostałą część etatu pracują, również mogą wystąpić o ten rodzaj bezrobocia. Wysokość zasiłku będzie oczywiście uzależniona od tej części etatu w której pracują.
Czy prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu siły wyższej przysługuje pracownikom interim?
Prawo do tego zasiłku będzie przyznawane, jeśli pracownik wykaże tzw. ciągłość zatrudnienia na umowach tymczasowych w danym przedsiębiorstwie, w którym wystąpiło bezrobocie w związku z koronawirusem.
Czy prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu siły wyższej przysługuje pracownikom pobierającym również emerytury?
Według najnowszych ustaleń pobieranie emerytury czy to belgijskiej czy to zagranicznej nie będzie wykluczało otrzymania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w związku z koronawirusem.
Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku, gdy sam zachoruje?
W takiej sytuacji przysługuje pensja gwarantowana wypłacana przez pracodawcę lub kasę chorych zgodnie z przepisami prawa pracy i prawa socjalnego w Belgii.
W przypadku gdy pracodawca ogłosi zawieszenie działalności z powodu siły wyższej pracownikowi nie przysługuje pensja gwarantowana – jedynie zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych. Należy natychmiast złożyć wniosek o ten zasiłek w kasie chorych do której należy pracownik. Ze względu na drugą falę pandemii zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych został również podwyższony do 70%zamiast 60%.
Bezpieczeństwo i higiena pracy w sytuacjach zagrożenia zarażeniem się koronawirusem.
Pracodawca ma obowiązek prewencyjnie skierować każdego pracownika, jeśli jego funkcja na to pozwala, do pracy zdalnej.
Pracodawca ma obowiązek podjąć określone czynności zapobiegawcze lub kontrolne w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom i stwarzają bezpośrednie oraz rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik ma prawo przerwać wykonywanie pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
Kontakt z ACV-CSC w dobie kryzysu spowodowanego Koronawirusem:
Z powodu ograniczenia bezpośredniego fizycznego kontaktu w okresie zagrożenia koronawirusem oddziały ACV-CSC nadal pracują za zamkniętymi drzwiami. Dokumentacje można przekazywać poprzez skrzynki ACV-CSC przy oddziałach lub drogą elektroniczną lub pocztową. Również za pomocą czytnika karty można zalogować się i sprawdzić aktualny status sprawy, wniosku, uzupełnić dane osobowe i adresowe lub też zmienić konto bankowe.
Na stronach https://www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk lub https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail znajdą Państwo aktualne informacje związane z obecną sytuacją pracownika oraz dane kontaktowe do działów ACV-CSC.
Dla osób, które pragną zapisać się do ACV-CSC została uproszczona procedura zapisu online: https://www.hetacv.be/word-lid lub https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription

Iwona Cieszynska

Facebook
Verified by MonsterInsights