LEZ w Antwerpii

with Brak komentarzy
Czas czytania: 4 minut
1 lutego 2017 r. w Antwerpii utworzono strefę niskiej emisji LEZ obejmującą całe śródmieście i część dzielnicy Linkeroever (pomiędzy E17, Park & Ride Linkeroever i Sint-Annabos). Strefa obejmuje 20km² i dotyczy około 200.000 mieszkańców. Zaostrzenia reguł obowiązujących w LEZ będą wdrażane etapami.

Strefa LEZ w Antwerpii obowiązuje przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, również w niedziele i święta. Obowiązujące przepisy regulują kwestie związane z wjazdem do LEZ dla wszystkich kategorii pojazdów poza motorowerami i motocyklami. Regulacje obowiązują zatem w odniesieniu do kategorii M (przewóz osób samochodami osobowymi, mikrobusami, busami i autokarami), kategorii N (przewóz towarów) pojazdami dostawczymi i samochodami ciężarowymi oraz kategorii T (pojazdy rolnicze i leśne) z ciągnikami kołowymi.

W pierwszej fazie w latach 2017-2019 przewidziano zakaz wjazdu dla pojazdów benzynowych klasy 0 oraz pojazdów z silnikiem Diesla klasy EURO od 0 do 3. Pojazdy z silnikiem Diesla klas EURO od 0 do 3 mogą w okresie przejściowym wjeżdżać do strefy z biletem ekologicznym. Zakaz wjazdu nie obejmuje motorowerów i motorów klasy L.

Zakaz wjazdu obowiązuje dla samochodów zabytkowych poniżej 40 lat, a regulacje dla samochodów zabytkowych powyżej 40 lat określają przepisy dotyczące biletu ekologicznego. Pojazdy (krajowe) osób niepełnosprawnych otrzymują dopuszczenia wyjątkowe.

W 2020 r. i 2025 r. w dwóch etapach zostaną zaostrzone uprawnienia do wjazdu do strefy niskiej emisji, aby w jeszcze większym stopniu poprawiać jakość powietrza w mieście.

Jakie pojazdy z daną rejestracją i normą EURO mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Antwerpii?

Rozróżnia się trzy klasy rejestracyjne 2, 3 i 4. Pojazdy, które w największym stopniu obciążają środowisko naturalne, nie mogą wjeżdżać do stref LEZ w ogóle lub jedynie za dodatkową opłatą i po nabyciu biletu ekologicznego. Dotyczy to przede wszystkim starszych pojazdów z silnikiem Diesla i bardzo starych pojazdów z silnikiem benzynowym. Kryterium stanowi przy tym klasa EURO pojazdu.

Klasy rejestracyjne dla LEZ w Antwerpii w 2017-2019

Wszystkie pojazdy, które spełniają następujące warunki rejestracji (z lub bez konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty za bilet ekologiczny), mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Antwerpii:

Klasa rejestracyjna 4 – wjazd bez biletu ekologicznego:

obejmuje pojazdy benzynowe, pojazdy napędzane na LPG lub pojazdy na gaz ziemny spełniające wymogi norm EURO 1, 2, 3, 4, 5 i 6, jak również pojazdy z silnikiem Diesla spełniające wymogi norm EURO 4, 5 i 6.

Ponadto klasa ta obejmuje pojazdy rolnicze z normą emisji etapu IIIa, IIIb i IV (klasy T1-T4), pojazdy elektryczne, pojazdy z napędem wodnym, jak również pojazdy hybrydowe typu plug-in z maksymalną emisją CO2 do 50 g/km.

Klasa rejestracyjna 3 – wjazd z różnymi, okresowymi biletami ekologicznymi:

obejmuje pojazdy z silnikiem Diesla normy EURO 3 i pojazdy zabytkowe starsze niż 40 lat.

Klasa rejestracyjna 2 – wjazd tylko z biletem dziennym:

obejmuje pojazdy z silnikiem Diesla normy EURO 0-2, jak również pojazdy benzynowe normy EURO 0.

Bilety ekologiczne dla strefy LEZ w Antwerpii w 2017-2019

Klasa rejestracyjna 4: nie jest wymagany bilet ekologiczny.

Klasa rejestracyjna 3: bilet ekologiczny: bilet dzienny (0-24 h), bilet tygodniowy, bilet miesięczny, bilet kwartalny, bilet półroczny i bilet roczny.

Klasa rejestracyjna 2: dostępny jest bilet ekologiczny tylko jako bilet dzienny na okres 0-24 h plus 6 godzin do następnego ranka do godz. 6. i tylko maksymalnie 8 razy w roku kalendarzowym.

Obowiązkiem rejestracji objęte są także pojazdy, dla których wydano kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej, a bilet ekologiczny w żadnym wypadku nie zastępuje biletu parkingowego.

Jaka plakietka dla kogo – przypisanie typów pojazdów i klas EURO dla LEZ w Antwerpii na lata 2017-2019

Poniższa tabela przedstawia, jaki typ pojazdu jaka klasa EURO otrzyma jaką plakietkę rejestracji LEZ w Antwerpii na okres 2017-2019. Fioletowa plakietka rejestracji jest potwierdzeniem dokonania rejestracji do strefy LEZ bez biletu ekologicznego. Pomarańczowa lub czerwona plakietka rejestracji stanowi potwierdzenie rejestracji do strefy LEZ z biletem ekologicznym włącznie.

 

Podsumowanie:

Obecny obowiązek rejestracji: samochody ciężarowe klasy N1, N2, N3, autobusy M2, M3 i samochody osobowe M1, samochody kempingowe M1, ciągniki rolnicze i leśne klasy T.

Zakazy wjazdu: samochody ciężarowe klasy N1, N2, N3, autobusy klasy M2, M3 i samochody osobowe klasy M1, samochody kempingowe M1 niespełniające normy EURO 4.

W drodze wyjątku do LEZ za dodatkową opłatą mogą wjechać pojazdy klasy rejestracyjnej 2 z biletem ekologicznym w formie biletu dziennego (maksymalnie 8 razy w roku) oraz klasy rejestracyjnej 3 z biletem ekologicznym w formie biletu dziennego, biletu tygodniowego, biletu miesięcznego, biletu kwartalnego, biletu półrocznego i biletu rocznego. Dla samochodów zabytkowych powyżej 40 lat można nabyć bilet dzienny.

Mandaty: 150-350 euro.

Dozwolone klasy rejestracyjne po zaostrzeniu regulacji: od 2020 r. tylko pojazdy z silnikiem Diesla norm EURO 5-6 i pojazdy benzynowe norm EURO 2-6. Od 2025 r. tylko pojazdy z silnikiem Diesla normy EURO 6 i pojazdy benzynowe norm EURO 3-6.

 

Facebook