LEZ w Gent

with No Comments
Czas czytania: 2 minut
Od 1 stycznia 2020 r. całe centrum Gent zostanie objęte strefą LEZ, co będzie się wiązało z wprowadzeniem ograniczenia prędkości do 30 km/h. Od tej daty pojazdy emitujące duże ilości substancji szkodliwych nie będą mogły wjeżdżać do strefy ekologicznej. Granice LEZ wyznaczy biegnąca wokół śródmieścia obwodnica R40. Wyjątek stanowić będzie przecinająca centrum N430, na którą można wjeżdżać, oraz drogi dojazdowe B401 i N422 do parku południowego w centrum.

Strefa LEZ w Gent będzie obowiązywać przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, również w niedziele i święta. Przepisy obowiązujące w strefie LEZ regulują kwestie związane z wjazdem do niej dla wszystkich kategorii pojazdów, poza motorowerami i motocyklami. Regulacje obowiązują zatem w odniesieniu do kategorii M (przewóz osób samochodami osobowymi, mikrobusami, autobusami i autokarami), kategorii N (przewóz towarów) pojazdami dostawczymi i samochodami ciężarowymi oraz kategorii T (pojazdy rolnicze i leśne) z ciągnikami kołowymi.

W związku z tym przewidziano zakaz wjazdu dla pojazdów benzynowych klas 0 i 1, jak również dla pojazdów z silnikiem Diesla klas EURO 0 do 3. Pojazdy z silnikiem Diesla klas EURO od 0 do 3 mogą w okresie przejściowym wjeżdżać do strefy z biletem ekologicznym. Zakaz wjazdu nie obejmuje motorowerów i motorów klasy L.

Zakaz wjazdu obowiązywać będzie dla samochodów zabytkowych poniżej 40 lat, a regulacje dla samochodów zabytkowych powyżej 40 lat określają przepisy dotyczące biletu ekologicznego. Pojazdy (krajowe) osób niepełnosprawnych otrzymują dopuszczenia wyjątkowe. Dla pojazdów zagranicznych nie stworzono jeszcze regulacji.

Od 2025 r. wdrażany będzie kolejny etap ograniczeń, w którym wykluczeniu podlegać będą kolejne pojazdy z wysokim poziomem emisji, co ma na celu polepszenie jakości powietrza w mieście.

Facebook
Verified by MonsterInsights