KONKURS!!! Maria znana i nieznana…  

with No Comments
Czas czytania: 3 minut

Maria Skłodowska-Curie urodziła się w Warszawie w 1867 roku. Istotą jej pracy naukowej i dydaktycznej było zaangażowanie w budowę lepszego zaplecza pedagogicznego, medycznego oraz naukowego. Do dziś rzeczywisty wkład Marii Skłodowskiej-Curie w rozwój cywilizacyjny jest jeszcze nie do końca oceniony.

Całe swoje życie poświęciła pracy naukowej w dziedzinach: medycyna, prawo i dziennikarstwo. Była pierwszą kobietą, która – po wstąpieniu (po egzaminie!) na wydział fizyki i chemii – podjęła pracę wynalazczyni. Jak wszyscy wiemy, do podstawowych osiągnięć jej pracy należy odkrycie nowego pierwiastka chemicznego, któremu nadano nazwę polon.

To właśnie za badania nad radioaktywnością pierwiastków, razem z mężem Piotrem (fr. Pierre) Curie, otrzymała Nagrodę Nobla w 1903 roku. Ponadto Maria Skłodowska-Curie w 1911 roku została uhonorowana tytułem doktora nauk w zakresie fizyki. W tym samym roku otrzymała drugą Nagrodę Nobla za pracę nad własnościami chemicznymi i fizycznymi pierwiastków odznaczających się promieniotwórczością, oraz za prace dotyczące metod pomiaru ich aktywności, wyodrębniania i oczyszczania.

Światopogląd Mani

Uczyła się w gimnazjum, kiedy przedwcześnie odeszła jej matka i siostra. To był okrutny cios dla młodej dziewczyny. Po szkole przez osiem lat była pedagogiem, w tym również nauczycielką i guwernantką uczącą w rodzinach szlacheckich dzięki doskonałej znajomości języków obcych i matematyki. Poznała pierwszą miłość, Kazimierza Żorawskiego, z którym zaręczyła się po czasie, ostatecznie jednak Maria zerwała zaręczyny, ponieważ poświęciła się wówczas studiom w laboratorium przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie.

Emigracja

Maria wyjechała do Paryża, gdzie w latach 1891-95 studiowała na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym na Sorbonie. Poznała wtedy osobistości wybitne, na przykład Jana Paderewskiego. Otrzymała licencjaty z nauk fizycznych i matematycznych. Jednak w centrum jej uwagi były badania nad magnetyzmem różnych rodzajów stali. Poznała wkrótce o osiem lat starszego Piotra Curie, z którym szybko znalazła wspólny język. W roku 1895 Skłodowska wzięła z Piotrem Curie ślub i przyjęła obywatelstwo francuskie.

Kierunek badań

Promienie Becquerela zostały podstawą dalszych prac Marii Skłodowskiej-Curie. Do swych badań zaczęła stosować elektrometr – urządzenie precyzyjne i czułe. Ponadto postawiła na badania dostępnych minerałów, skał i innych substancji. Osiągnięciem Marii Skłodowskiej-Curie było udowodnienie, że poza uranem także tor emituje promieniowanie.

Wykazała ponadto, że natężenie promieniowania w różnych minerałach zawierających uran nie jest proporcjonalne do zawartości tego pierwiastka. I to właśnie było rewolucyjne, dało bowiem podstawę do twierdzenia, że istnieje nowy, nieznany pierwiastek promieniotwórczy, którego obecność zmienia otrzymywane parametry.

Pierwsza Nagroda Nobla

Rok 1903 przyniósł państwu Curie Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Małżeństwo cieszyło się sukcesem, Maria sporo podróżowała odbierając w różnych ośrodkach uniwersyteckich miast europejskich nagrody i wyróżnienia. Dobrą passę życiową przerwał jednak niesłychany dramat – niespodziewana śmierć jej męża, który w roku 1906 zginął pod kołami konnego powozu ciężarowego. Próbowała się po tym otrząsnąć przez prawie rok, jednak do końca życia miała już odczuwać rodzaj pustki, choć mimo to zdecydowała się kontynuować badania samodzielnie.

Druga Nagroda Nobla

W 1911 r. została uhonorowana drugą Nagrodą Nobla, tym razem z chemii. Brała także czynny udział w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych; m.in. była uczestnikiem słynnej na świecie konferencji Solvaya (Bruksela). Wspólnie z grupą przyjaciół znalazła dodatkowy czas i zaangażowanie, aby rozwijać pedagogikę – stworzyła szkołę, gdzie dzieci uczono według nowatorskich wtedy metod, czyli w laboratoriach, muzeach i teatrach.

Społeczna działalność w czasie I wojny światowej

Noblistka zaangażowała się w służbę rentgenowską w ramach ministerstwa spraw wojskowych i przekazała armii francuskiej 20 ruchomych ambulansów rentgenowskich. Dzięki jej staraniom powstało około 200 stacji radiologicznych. Również odrodzona Polska mogła skorzystać z jej talentu poprzez utworzenie placówki naukowo-leczniczej, Instytutu Radowego w Warszawie, a w roku 1947 jego filii w Gliwicach oraz w 1951r. w Krakowie.

Zachorowała ciężko na chorobę popromienną (ostra odmiana białaczki) w wyniku kilkudziesięcioletniej pracy z radem. Maria Skłodowska-Curie zmarła 4 lipca 1934 roku w Passy we Francji.

Czy wiesz, że…

  • Maria Skłodowska-Curie jest nie tylko pierwszą kobietą – laureatką Nagrody Nobla, ale również jedyną do tej pory na świecie, która otrzymała ją dwukrotnie.
  • Dzięki radowi już w 1905 udało się wyleczyć raka szyjki macicy.
  • Jako jedna z pierwszych kobiet uzyskała prawo jazdy.
  • W 2015 roku została uznana przez Szkotów za najbardziej wpływową kobietę 200-lecia. W rankingu, przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii, zajęła drugie miejsce tuż po Margaret Thatcher.
  • Przyjaźniła się z Einsteinem, który podkreślał że „pani Curie jest – ze wszystkich ludzi na świecie – jedynym niezepsutym przez sławę człowiekiem”.
  • Była jedną z pierwszych ekolożek. Jako zapaleni cykliści, ona i jej mąż Piotr w podróż poślubną udali się na rowerach.
  • Już w dzieciństwie wyróżniała się nadprzeciętną inteligencją, uznając prymat rozumu.

Opracowanie informacji ze Źródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Sk%C5%82odowska-Curie;http://www.umcs.pl/pl/zyciorys-marii-curie-sklodowskiej,5488.htm#page-2;https://biografia24.pl/maria-sklodowska-curie/.

KONKURS, KONKURS, KONKURS…

WARSZAWA Z KLASĄ – WYCIECZKA z MARIĄ

Z okazji 155. rocznicy urodzin polskiej uczonej, Marii Skłodowskiej-Curie, Polska Organizacja Turystyczna, Polska Szkoła Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven przy Stowarzyszeniu Daskalia – we współpracy z Warszawską Organizacją Turystyczną pod Honorowym Patronatem Ambasadora RP w Brukseli oraz Patronatem Merytorycznym Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – zaprasza na Konkurs dzieci i młodzież (6-16 lat) od dnia 15.11.2022r. do 15.01.2023r.

Głównym celem Konkursu „Warszawa z klasą – Wycieczka z Marią” jest zapoznanie dzieci i młodzież z dorobkiem naukowym pierwszej na świecie kobiety – laureatki nagrody Nobla.

Ponadto konkurs ma na celu:

  • rozwijanie pasji i uzdolnień uczestników Konkursu;
  • pogłębianie wiedzy historycznej o Warszawie;
  • promocję atrakcji kulturalnych rodzinnego miasta sławnej Polki.

Regulamin, szczegóły konkursu oraz informacje merytoryczne są na stronach organizatorów oraz specjalnie stworzonej stronie FB Konkursu: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087388039167

Facebook
Verified by MonsterInsights