Pomnik Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości

with No Comments
Czas czytania: 2 minut

Z inicjatywy mieszkańców i stowarzyszeń działających na terenie Słubic miasta leżącego na granicy polsko niemieckiej na trasie Warszawa – Berlin  zrodził się pomysł, budowy nowego pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości, by godnie uhonorować żołnierzy wojska polskiego, zesłańców i czyny niepodległościowe po 1918 r. oraz pamięć tych Polaków, którzy pozostali na Kresach. Nasz komitet  planuje doprowadzić do realizacji pomnika we współpracy z władzami samorządowymi.  W skład tej inicjatywy weszły osoby, które reprezentują różne środowiska.

Głównym celem Komitetu poza budową pomnika jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy historycznej uczniów, kształtowanie ich świadomości religijnej,  patriotycznej i historycznej oraz motywowanie ich do dalszego pogłębiania zainteresowań najnowszą historią Polski. Planujemy też wkomponować elementy upamiętniające tych Poloków, którzy pozostali na Kresach a także Polonii na zachodzie.

Obok realizacji projektu pragniemy w jego fundamentach umieścić Kapsułę Czasu, która zawierała by przesłanie dla przyszłych pokoleń mieszkańców miasta i naszej Ojczyzny.

Taki przekaz zamierzamy wykonać w formie pisemnej i elektronicznej umieszczając go w Księdze Pamiątkowej.

W księdze pragniemy zamieścić przesłania skierowane od władz państwa, powiatu i gminy, przedstawicieli organizacji religijnych i społecznych działających na terenie miasta i powiatu  a także Polaków rozrzuconych po całym świecie. Przesłanie to będzie skierowane do naszych następców tych co za kilkaset lat dokonają otwarcia kapsuły.

Wielkim zaszczytem dla nas byłoby umieszczenie przesłania dla przyszłych pokoleń skierowanych od Państwa, którzy tak bardzo tęsknicie za Ojczyzną Waszych Przodków i widzicie perspektywę utraty wolności i niepodległości w bardziej ostrym wymiarze.

Przesłania Prosimy kierować na adres. S.K.B.P w Słubicach, Michał Sobociński, Plac Wolności 19a/1, 69-100 Słubice, Polska.  

Można nas znaleźć na  https://www.facebook.com/SKBPwS/

Facebook
Verified by MonsterInsights