Potwierdzenie okresów pracy za granicą po powrocie do Polski – niezbędne dokumenty

with Brak komentarzy
Czas czytania: 2 minut
Podczas rejestracji w urzędzie pracy w Polsce poproszono Cię o formularz U1, którego niestety nie przywiozłeś ze sobą z emigracji? Sprawdź co zrobić w tej sytuacji!

Nic straconego – z Polski również uda Ci się uzyskać takie potwierdzenie okresu pracy.

Powiatowy urząd pracy ustala czy przysługuje Ci prawo do zasiłku, jednak na jego wysokość wpływ ma Twój cały staż pracy, a więc uwzględniane są tu również okresy pracy za granicą. Potwierdzeniem tego okresu jest formularz U1, który należałoby uzyskać w kraju zatrudnienia.

Nie mam U1 – co robić?

Jeśli nie dysponujesz takim dokumentem,  wojewódzki urząd pracy to miejsce, do którego powinieneś udać się w następnej kolejności. Za jego pośrednictwem będziesz mógł wystąpić o potwierdzenie okresów ubezpieczenia za granicą, istotnych w przypadku ustalania prawa do zasiłku w Polsce.

Zostaniesz poproszony o wypełnienie wniosku o przyznanie prawa do zasiłku, do którego wymaganym załącznikiem będzie, w tym przypadku, kolejny wniosek – o wystąpienie, za pośrednictwem WUP, do właściwej instytucji zagranicznej o potwierdzenie okresów zatrudnienia oraz pracy na własny rachunek.

Z kolei do tego wniosku będziesz musiał dołączyć szereg innych dokumentów, w tym dokumenty potwierdzające okresy pracy w danym kraju.

Jakie konkretnie dokumenty przywiezione z emigracji muszę złożyć w WUP?

Dokumenty wydawane przez pracodawców w poszczególnych państwach członkowskich UE oraz EOG różnią się między sobą.

Wielka Brytania oraz Irlandia P45, P60,

„payslips” – pierwszy i ostatni z każdego okresu zatrudnienia,

Belgia C4,

umowa o pracę,

roczne rozliczenia podatkowe,

„loonbrief” lub „fiche de paie” – pierwszy i ostatni z każdego okresu zatrudnienia,

Holandia umowa o pracę,

„Jaaropgave” lub „Jaaropgaaf”,

„loon/salarisspecificatie” lub „loon/salaris specificatie”, lub „loonspecificatie” – pierwszy i ostatni z każdego okresu zatrudnienia,

Francja 4 ostatnie odcinki potwierdzające otrzymane wynagrodzenie „bulletins de salaire”,

potwierdzenie rejestracji pracodawcy w  Pôle emploi „Attestation d’employeur destinée à Pôle emploi de chaque employeur français”,

świadectwa pracy z każdego okresu zatrudnienia „Certificats de travail”,

umowy o pracę z każdego okresu zatrudnienia „Contrats de travail”,

dokument tożsamości ze zdjęciem,

Norwegia „NAV 04-02-03 – bekreftelse på ansettelsesforhold” – z każdego okresu zatrudnienia  (formularz wypełniany przez pracodawcę),

roczne rozliczenia podatkowe „lønns – og trekkoppgave”,

ostatni odcinek potwierdzający otrzymane wynagrodzenie – z każdego okresu zatrudnienia,

umowa o pracę.

 

Skompletowaną dokumentację wojewódzki urząd pracy przesyła do zagranicznej instytucji, która w odpowiedzi potwierdza okresy Twojej pracy w danym kraju.

Jak długo muszę czekać na odpowiedź zagranicznego urzędu?

Bardzo trudno jest określić czas oczekiwania na odpowiedź właściwej instytucji zagranicznej, ponieważ brak jest przepisów, które regulowałyby tę kwestię.

Jeśli jednak oczekujesz już ponad miesiąc i nadal brak jest informacji zwrotnej, zwróć się do pracowników wojewódzkiego urzędu pracy o ponowne przesłanie prośby. Możesz również skontaktować się bezpośrednio z instytucją zagraniczną i upewnić, na jakim etapie jest przygotowywanie potrzebnej Ci dokumentacji.

Agnieszka Juźwiuk, Powroty.gov.pl

 

Źródło:
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Facebook