Prawo pobytowe

with Brak komentarzy
Czas czytania: < 1 minute

Pobyt do trzech miesięcy

Na terenie Belgii można przebywać przez 3 miesiące (tzw. pobyt turystyczny), w przeciągu 10 dni należy zgłosić swój pobyt w urzędzie gminy. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie:

− osób przebywających w szpitalach,

− osób przebywających w hotelach,

− aresztowanych.

Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Belgii do 90 dni jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie i pozwala na stwierdzenie tożsamości.

 

Pobyt powyżej trzech miesięcy

Legalny pobyt, dłuższy niż 3 miesiące wiąże się ze spełnieniem jednego z poniższych warunków. Należy:

– być pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą; − być poszukującym pracy;

− być studentem studiującym na terenie Belgii, mającym ubezpieczenie zdrowotne;

− dysponować wystarczającymi środkami pieniężnymi na utrzymanie się w Belgii i mieć ubezpieczenie zdrowotne.

W Belgii pobyt obywateli UE może być albo czasowy, albo stały o który można ubiegać się w urzędzie gminy:

− pobyt czasowy – każdy obywatel UE może zostać pozbawiony prawa pobytu czasowego w pierwszych trzech latach, jeżeli nie spełni wyżej wymienionych warunków lub jeżeli stanie się zbyt dużym obciążeniem dla pomocy socjalnej (CPAS);

− pobyt stały – po 3 latach pobytu czasowego (5 lat w przypadku nauki) obywatele UE mogą otrzymać prawo do pobytu stałego, jeżeli o niego wystąpią. Prawo to się traci, jeżeli nie przebywa się w Belgii przez dwa następujące po sobie lata.

Facebook