Przedszkola i szkoly

with Brak komentarzy
Czas czytania: 2 minut

Kiedy moje dziecko może pójść do przedszkola?

• W Belgii każde dziecko ma prawo do nauki, również dzieci nieposiadające ważnych dokumentów pobytowych.
• Dzieci mogą uczęszczać do przedszkoli po ukończeniu 2 lat i 6 miesięcy. Dziecko w wieku 2,5 lat może rozpocząć naukę w przedszkolu: – po wakacjach letnich (wrzesień) – po feriach jesiennych (listopad) – po feriach bożonarodzeniowych (styczeń) – pierwszego dnia nauki w lutym – po feriach zimowych (luty-marzec) – po feriach wielkanocnych (kwiecień) – po Wniebowstąpieniu (maj)
• Dzieci, które ukończyły 3 rok życia nie obowiązują ww. terminy, mogą one w dowolnym terminie zacząć uczęszczać do przedszkola.
• Uwaga! Zapisy do przedszkoli możliwe są z rocznym wyprzedzeniem. Zasięgnij na ten temat informacji jak tylko dziecko ukończy 1 rok życia.

Czy moje dziecko podlega obowiązkowi nauki?

Jakkolwiek przedszkola nie są obowiązkowe, są one bardzo ważne: umożliwiają dziecku naukę języka niderlandzkiego i wspólną zabawę z innymi dziećmi. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w biurze Atlas lub w przedszkolach i szkołach.

Kiedy rozpoczyna się obowiązek nauki?

Obowiązek nauki rozpoczyna się z dniem 1 września roku, w którym dziecko ukończyło 6 lat. Od tego momentu dziecko musi uczyć się każdego dnia. Obowiązek nauki trwa do ukończenia 18 roku życia.

Czy moje dziecko będzie uczyło się języka niderlandzkiego w szkole?

• Dzieci poniżej 12 roku życia Młodsze dzieci mogą rozpocząć naukę w każdej szkole dysponującej wolnymi miejscami. Dziecko przydzielone zostaje do klasy według grupy wiekowej. Szkoły często oferują dodatkową pomoc w nauce języka niderlandzkiego.
• Dzieci powyżej 12 roku życia Starsze dzieci rozpoczynają naukę w szkołach organizujących klasy przygotowawcze dla dzieci nieznających języka niderlandzkiego. Klasy te nazywane są Onthaal Klas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN). Szczególną uwagę poświęca się tam nauce języka niderlandzkiego. Dziecko uczy się także innych przedmiotów. Z chwilą osiągnięcia wymaganej gotowości dziecko kierowane jest do zwykłych klas.
• Dodatkowa nauka języka niderlandzkiego? Aby dobrze nauczyć się języka niderlandzkiego konieczne jest systematyczne uczęszczanie na lekcje. Dziecko może również ćwiczyć umiejętności językowe poprzez udział w zajęciach pozaszkolnych. Informacje dotyczące realizowanych zajęć pozaszkolnych uzyskać można w jeugddienst (instytucja działająca na rzecz młodzieży) lub w Atlasie.

www.atlas-antwerpen.be

Facebook