Regulamin pracy

with Brak komentarzy
Czas czytania: < 1 minute

Regulamin pracy ustala wewnętrzny porządek i organizację pracy w przedsiębiorstwie oraz określa prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy. Regulamin pracy jest dokumentem stworzonym przez radę zakładową lub przez pracodawcę. Jest uzupełnieniem umowy o pracę.

Każdy regulamin pracy zawiera trzy rodzaje warunków:

 • Warunki, które na podstawie przepisów o regulaminie pracy obowiązkowo muszą być w nim zawarte
 • Warunki, które wynikają z innych ustaw/przepisów, rozporządzeń i układów zbiorowych pracy
 • Warunki wynikające z zakładowych układów zbiorowych bądź wewnętrzych przepisów przedsiębiorstwa.

 

Każdy pracownik ma obowiązek wykonywania swojej pracy zgodnie z zawartymi w umowie o pracę i w regulaminie pracy zasadami i instrukcjami.

Treść regulaminu pracy

Regulamin pracy zawiera m.in. nastepujące informacje:

 

 • Czas pracy
 • Sposób wypłaty wynagrodzenia
 • Urlopy, np. Termin składania wniosków o urlop, zasady udzielania urlopu,…
 • Urlopy bezpłatne – warunki i zasady udzielania,…
 • Dodatkowe dni wolne od pracy
 • Postępowanie w przypadku nieobecności pracownika, w zależnosci od przyczyny (np. termin powiadomienia pracodawcy, termin dostarczenia zwolniena lekarskiego,…)
 • Płace
 • Prawa i obowiązki pracownika
 • Prawa i obowiązki pracodawcy
 • Dni świąteczne
 • Postępowanie i pierwsza pomoc w razie wypadku
 • Środki ostrożności (bezpieczeństwo i higiena pracy)
 • Inne ustalenia, w zależności od rodzaju działalności przedsiębirstwa
 • Nazwisko i imię doradcy ds.prewencji i ochrony w miejscu pracy

 

Rozpoczynając nową pracę należy dobrze zapoznać się z treścią regulaminu pracy, aby uniknąć niepotrzebnych czy przykrych dla pracownika sytuacji. Każdy pracownik, podpisując umowę o pracę, deklaruje jednocześnie iż otrzymał egzemplarz/kopię regulaminu pracy i zgadza się z jego treścią. Dlatego niestosowanie się do zasad regulaminu pracy może prowadzić nie tylko do utraty pracy ale również do odpowiedzialności finansowej, cywilnej lub karnej pracownika.

Aldona Kuczyńska-Naskręt

Facebook