Sprawy spadkowe

with Brak komentarzy
Czas czytania: < 1 minute

Zgodnie z prawem konsul wykonuje czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności mogących przysługiwać lub przysługujących jedynie Skarbowi Państwa.

Oznacza to, że w przypadku chęci ustanowienia reprezentanta działającego na terytorium Królestwa Belgii w postępowaniu spadkowym, należy skontaktować się z adwokatem lub dowolnie wybraną kancelarią adwokacką w Belgii, specjalizującą się w sprawach spadkowych.

 

W przypadku postępowania spadkowego obywatel polski może natomiast zgłosić się do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli w celu potwierdzenia własnoręczności podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o odrzuceniu lub o przyjęciu spadku (Oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku) lub potwierdzenia danych w projekcie protokołu dziedziczenia i wyrażenia zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z projektem (Potwierdzenie danych w projekcie protokołu dziedziczenia).

 

W przypadku transgranicznego postępowania spadkowego – tj. w sytuacjach, w których trzeba załatwiać sprawy związane z nabyciem spadku w różnych państwach UE – kluczowe znaczenie ma data śmierci spadkodawcy.

• Transgraniczne postępowania spadkowe dla spadków otwartych od 17 sierpnia 2015 roku
• Transgraniczne postępowania spadkowe dla spadków otwartych przed 17 sierpnia 2015 roku

Facebook