Wchodzi w życie nowa ustawa chroniąca turystów

with Brak komentarzy
Czas czytania: 3 minut
Od 1 lipca, w całej Unii Europejskiej, zacznie obowiązywać prawo przychylne turystom. Wchodzi w życie ustawa o imprezach turystycznych i usługach powiązanych. Dla całej branży turystycznej to ogromna zmiana, która będzie się wiązała m.in. ze zmianami wszystkich umów i ogólnych warunków podróży.

Bardzo na tym skorzystamy. Nowe prawo uchroni nas przed bankructwem biura podróży, przed problemami z odzyskaniem pieniędzy, lub zamianą wycieczki na inną o podobnym standardzie, czy przed dodatkowymi kosztami, o których biuro podróży nas nie poinformowało. Lepiej będą chronione nasze interesy i portfele. Nowe przepisy będą w pełni regulować prawa i obowiązki przedsiębiorców oferujących usługi turystyczne i hotelarskie.

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy nic nie przeszkodzi nam w spokojnym odpoczynku na urlopie. Oferta będzie musiała być jasna i klarowna. Do tego stopnia, że uwzględni np. kwestie leżaka, czy korzystania z minibaru. Ważną regulacją jest również możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy, zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny.

Zmiany przepisów mają zwiększyć ochronę konsumentów wyjeżdżających na wypoczynek na własną rękę, łącząc samodzielnie usługi np. lot i hotel, oraz tych, dla których wakacje wiążą się z zawarciem umowy z organizatorem turystyki.

Dzięki wprowadzonym zmianom konsumenci będą objęci ochroną na wypadek niewypłacalności biura, co może oznaczać nie tylko bezproblemowy powrót do kraju, ale również możliwość kontynuacji wypoczynku.

Biura podróży będą też musiały informować w swojej ofercie o wszystkich kosztach, inaczej klienci nie będą musieli płacić. Opis musi być szczegółowy i dobrze widoczny, tak żeby turysta nie miał wątpliwości, czy np. za wypożyczenie leżaka na plaży musi płacić, albo czy oferta minibaru w pokoju jest ujęta w opcji all inclusive. Jeśli w umowie nie będzie mowy o dodatkowych kosztach, to będzie je ponosił organizator wyjazdu.

Najważniejsza zmiana to możliwość dochodzenia odszkodowania nie tylko od biur podróży, ale także od podmiotów, które ułatwiają nabycie powiązanych usług turystycznych. Na przykład: zakup w Internecie biletu lotniczego, a zaraz potem przekierowanie do zakupu usługi hotelarskiej czy wynajmu samochodu, to już w tym momencie jest to usługa turystyczna, w przypadku której klient jest chroniony.

Jakie jeszcze korzyści daje nam nowa ustawa?

Oto najważniejsze z nich:

• Umowa zawarta z organizatorem turystyki będzie musiała zawierać informacje o wewnętrznej procedurze reklamacyjnej w danym biurze podróży, oraz o metodach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

• Podróżny będzie mógł kierować wiadomości, żądania lub skargi bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego wycieczka została nabyta, a nie do organizatora turystyki.

• 30-dniowy termin na reklamacje zostaje zniesiony, a roszczenia będą się przedawniać dopiero po upływie 3 lat.

• Ustawa wprowadza termin „powiązane usługi turystyczne”. Chodzi m.in. o firmy czy serwisy internetowe, oferujące sprzedaż biletów lotniczych, a przy okazji umożliwiające wykup noclegu w hotelu czy wynajęcie auta. Od 1 lipca br. będą one zobowiązane do posiadania zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności. Dzięki temu ochroną Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego zostanie objętych więcej osób.

Wchodzące w życie przepisy są najważniejszym aktem prawnym regulującym działalność organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów. Dlatego nie musimy się obawiać, że organizatorzy wyjazdów nie będą chcieli się do nich dostosować. Nawet jeżeli nie będą się z nimi zgadzać, będą musieli ich przestrzegać.

Zmiany w prawie nie będą dotyczyć organizatorów jednodniowych wycieczek. Jeśli zamkną się one w 24 godzinach i będą bez noclegu, to takie wyjazdy faktycznie będą wyłączone spod paragrafów nowej ustawy.

Nowa ustawa jest odpowiedzią na potrzeby rynku. „Przede wszystkim kupujemy wycieczki nie tylko w stacjonarnych biurach podróży, ale dostęp do Internetu spowodował, że samodzielnie szukamy usług, które nam odpowiadają. Przy tym zmieniającym się rynku i przy – czasami – przypadkowych rezerwacjach, dokonywanych w sieci, turysta nie miał żadnej ochrony. Teraz będzie miał, bo organizatorem turystyki jest każdy podmiot, który sprzedaje usługi, na przykład nocleg, czy transport, czy też kilka usług powiązanych ze sobą, a nie tylko biuro podróży” – mówi Ewa Kubaczyk, rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki.

Zmiany przepisów w branży turystycznej są wprowadzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wymaga tego unijna dyrektywa.

turystyka.wp.pl, inwestycje.pl
Fot. dreamstime.com

Artykuł nie jest wykładnią prawa, pełni tylko funkcję informacyjną.

Facebook