Zeznania podatkowe 2017 – zmiany i nowości

with Brak komentarzy
Czas czytania: 3 minut

W zeznaniu podaktowym za rok 2016 jest 885 kodów. To 75 kodów więcej niż w zeznaniu za rok 2015. Najwięcej zmian, a tym samym najwięcej nowych kodów doszło w części związanej z odliczeniami kredytów hipotecznych. Dalsze zmiany to uproszczenie zeznania elektronicznego, zmiana opodatkowania dochodów z inwestycji, zwolnienie z opodatkowania części godzin nadliczbowych w sektorze horeca. Należy pamiętać, iż administracje podatkowe w karajch Unii Europejskiej wymieniają informacje o dochodach oraz nt. posiadania nieruchomości przez podatników.

Odliczenia kredytów hipotecznych

Od 2017 do odliczenia kredytów hipotecznych (zaciągnietych w Belgii) potrzebny jest tylko jeden atest z banku lub z instytucji, która udzieliła kredytu. Od tego roku instystucje finansowe mają obowiązek dostaczać atesty podatników fiskusowi.
Sposób oraz kwota odliczenia zależy od:
– regionu Belgii (Flandria, Walonia czy Bruksela) w którym położona jest nieruchomość,
– tego czy jest to nieruchomośc, którą podatnik zamieszkuje czy nie,
– tego czy podatnik posiada jeszcze inne nieruchomości na własność (również w innych krajach)
– roku, w którym został zaciągnięty kredyt hipoteczny
Kredyty hipoteczne zaciągnięte w innych krajach Unii Europejskiej również mogą być uwzgledniane w zeznaniu podatkowym i mogą dawać prawo do ulg. Zanim belgisjki fiskus przyzna ulgi związane z odliczeniem zagranicznego kredytu hipotecznego, może zażądac dodatkowych dokumentów, m.in. umowy kredytowej, aktu notarialego, zaświadczenia o wszystkich posiadanych przez podatnika nieruchomościach, zaświadczenia o zabezpieczeniu kredytu hipoteką oaz zaświadczenia o spłaconych w roku 2016 kwotach kapitału i odsetek.

Zwolnienie z opodatkowania płacy za godziny nadliczbowe w sektorze horeca

Osoby zatrudnione w sektorze horeca na czas nieokreślony i wpełnym wymiarze godzin, od 2017 roku mają prawo zwolnienia z opodatkowania części godzin nadliczbowych w przypadku gdy:
– praca w gdzinach nadliczbowych była konieczna ze względu na nagłe zapotrzebowanie lub z nieprzewidzianych przyczyn
– pracownik na własna prośbę nie skorzystał z dodatkowych dni wolnych jako kompensacji godzin nadliczbowych
– nie został wypłacony dodatek za godziny nadliczbowe
Pracownicy zatrudnieni u pracodawców mających zarejestrowane kasy maja prawo do zwolnienia z opodatkowania 360 godzin nadliczbowych za rok 2016, a zatrudnieni u pracodawców nie posiadających zarejsestrowanej kasy mają prawo do zwolnienia maksymalnie 300 godzin nadliczbowych. Informacje dotyczące liczby godzin nadliczbowych znajdują się ateście fiskalnym wydanym
przez pracodawcę. Obowiązek wykazania dochodów z nieruchomości położonych w innych krajach oraz innych dochodów zagranicznych

Osoby rozliczjące się w Belgii jako rezydenci podatkowi mają obowiązek wykazywania w zeznaniu wszytskich dochodów, niezależnie od tego w którym kraju zostały osiągnięte.

W zeznaniu należy wykazać następujące dochody zagraniczne:
– z nieruchomości (niezaleznie od tego, czy nieruchomość jest wynajmowana czy nie) – kwotę wynajmu lub dochód, jaki podatnik osiągnąłby, gdyby wynajął swoją nieruchomość
– płace ze stosunku pracy u zagranicznego pracodawcy
– dochód osiągnięty w wyniku prowadzenia pozarolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej
– zagraniczne świadczenia emerytalne – czyli emerytury
– dochody z inwestycji zagranicznych – czyli uzyskane odsetki np. na rachunkach oszczeędnościowych, z akcji, obligacji
– otrzymane zagraniczne alimenty lub środki na utrzymanie
Uwaga: Alimenty lub środki na utrzymanie na dziecko należy wykazać w zeznaniu podatkowym dziecka
– wszystkie inne dochody, któ®e nie zostały wymienione wyżej.
W Belgijskim systemie podatkowym nieruchomości traktowane są jako źródło dochodów podlegających podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Dlatego każdy podatnik posiadający nieruchomości w innych krajach ma obowiązek wykazania ich w zeznaniu podatkowym.
W zależności od tego czy została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Belgią a krajem, z którego podatnik osiągnął dochód, dochód ten może być zwolniony w całości lub w częsci z opodatkowania w Belgii.
Na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Belgią i Polską, dochód osiągnięty z pracy zarobkowej w Polsce jest w całości zwolniony z opodatkowania w Belgii, jeśli został opodatkowany w Polsce.Jednak kwota tego dochodu musi byc wykazana w zeznaniu podatkowym w Belgii, ponieważ ma ona wpływ na próg podatkowy, w jakim znajdzie się podatnik. Urząd skarbowy może zażądać zaświadczenia z polskiego urzędu skarbwoego, iż dochód został opodatkowany w Polsce. Natomiast Polskie świadczenia emerytalne (emerytury) wypłacane rezydentom Belgii (czyli osobom, które mają centrum interesów życiowych w Belgii), zgodnie z umowią o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlegają opodatkowaniu w Belgii a nie w Polsce.
Wyjątkiem są emerytury urzędników państwowych, którzy wciąż mają tylko polskie obywatelstwo. Te muszą być wykazane w zeznaniu podatkowych w kwocie netto. Będą zwolnione z opodatkowania, ale będą miały wpływ na wysokośc progu podatkowego, w jakim znajdzie się podatnik.

Zagraniczne rachunki bankowe

Każdy, kto posiada rachunki bankowe za granicą (Belgii), ma obowiązek zgłoszenia ich w Narodowym Banku Belgijskim, najpóźniej w dniu składania zezania podatkowego. Nawet jeśli na rachunkach nie ma środków lub nie generują one żadnych dochodów (np. odsetek od oszczędności), również trzeba je zgłosić.

Aldona Kuczyńska-Naskręt
Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

Facebook