Zmiany w zdawaniu prawa jazdy we wszystkich trzech regionach

with Brak komentarzy
Czas czytania: 4 minut
W 2014 r. miała miejsca reforma państwa belgijskiego, dzięki czemu Regiony (Flandria, Bruksela, Walonia) zyskały kompetencje co do praw jazdy. Ministrowie każdego z regionów zabrali się więc, do napisania trzech różnych ustaw dotyczących zdawania prawa jazdy. We Flandrii, zmiany weszły w życiu już w tym roku, podczas gdy Bruksela oraz Walonia muszą poczekać do następnego roku.

Niezmienna pozostała zasada, że uczyć się jazdy możemy we wszystkich trzech regionach, niezależnie od naszego miejsca zameldowania. Wydawanie praw jazdy zostaje kompetencję rządu federalnego Belgii, więc prawo jazdy które dostaniemy po zdanych egzaminach będzie europejskie, tak jak do teraz.

W dzisiejszych artykule, omówimy zmiany w prawie jeździe na samochody osobowe.

Flandria

Zmiany od 1 czerwca 2017

Egzamin teoretyczny

Tak jak wcześniej, nowy egzamin dalej składa się z 50 pytań. By zdać, musimy otrzymać minimum 41 punktów na 50 możliwych. Przed zmianą, wszystkie pytania miały taką samą wartość, po zmianie, zostały one podzielone na wykroczenia zwykłe (nieprawidłowa odpowiedź skutkuje odjęciem jednego punktu) i wykroczenia poważne (skutkujące odjęciem aż 5 punktów w przypadku nieprawidłowej odpowiedzi). Oznacza to więc, że nie zdamy egzaminu teoretycznego jeżeli popełnimy dwa błędy na pytaniach dotyczących wykroczeń poważnych.

Dodany został również test polegający na obejrzeniu krótkiego filmiku, i odpowiedzeniu na pytania dotyczące możliwych niebezpieczeństw. Więcej informacji na samym końcu artykułu.

Egzamin będzie dostępny w czterech językach, w tym w trzech urzędowych: niderlandzki, francuski, niemiecki oraz angielski.

Egzamin praktyczny

Kandydat na kierowcę będzie musiał udowodnić że potrafi poruszać się w ruchu bez niczyjej pomocy. Egzaminor podaje tylko miejsce do którego musimy się udać, bez wskazówek (np. na następnym skrzyżowaniu proszę jechać prosto a później w prawo). Kandydat będzie musiał użyć swojej głowy oraz ewentualnie nawigacji GPS.

Dodanych zostało również sześć nowych manewrów, które są wybierane na chybił-trafił:

 • Zawracanie w ciasnej uliczce
 • Cofanie jadąc prosto przez 10 metrów
 • Parkowanie równoległe po prawej stronie jezdni
 • Parkowanie równoległe po lewej stronie jezdni
 • Parkowanie prostopadle do jezdni przodem
 • Parkowanie prostopadle do jezdni cofając

Od 1 października 2017 r., będą dwie możliwości nauki jazdy:

 1. Przez szkołę jazdy (tymczasowe prawo jazdy na 18 miesięcy)

Po ukończeniu 18 lat, kandydat na kierowcę musi wyjeździć min. 20 godzin. Później czeka go staż (bez przewodnika, np. rodzica) który będzie musiał trwać minimum 9 miesięcy.

 1. Nauka z przewodnikiem (np. z rodzicem) (tymczasowe prawo jazdy na 36 miesięcy)

Po ukończeniu 17 r. życia oraz zdaniu egzaminu teoretycznego, kandydat otrzymuje prawo jazdy na 36 miesięcy. Osoba która chce zostać przewodnikiem musi przejść 3-godzinny kurs.

Jeżeli chcecie przeczytać więcej informacji na temat zmian w zdawaniu prawa jazdy we Flandrii, zapraszamy do strony rządu Flandrii, w którym wszystko jest wytłumaczone w j. niderlandzkim.

Bruksela

Zmiany wejdą w życie w 2018 r.

Podobnie jak we Flandrii, 50 pytań, i automatycznie niezdanie po dwóch błędach na temat poważnych wykroczeń, oraz będzie miał miejsce test na zauważenie niebezpieczeństw na drodze.

Oprócz tego, obowiązkowe będzie przejście kursu pierwszej pomocy.

Egzamin będzie dostępny w czterech językach, w tym w trzech urzędowych: niderlandzki, francuski, niemiecki oraz angielski.

Osoby które będą chciały zostać przewodnikiem, otrzymają podręcznik, a kandydaci na kierowców będą musieli prowadzić książeczkę w której będą musieli wpisywać wszystkie przejechane kilometry oraz warunki atmosferyczne panujące podczas jazdy. Kandydat będzie musiał pokonać minimum 2 500 km przez okres stażu.

Cztery możliwości nauki, po zdaniu teorii

 1. Nauka mieszana (szkoła jazdy + przewodnik, tymczasowe prawo jazdy na 18 miesięcy)

Kandydat po ukończeniu 17 r. życia i zdaniu teorii, musi przejeździć z instruktorem ze szkoły jazdy minimum 14 godzin, po czym musi odbyć min. 6 miesięczny staż jazdy z przewodnikiem. Szkoła jazdy oraz przewodnik muszą współpracować ze sobą, gdyż ten ostatni będzie musiał być obecny na części lekcji z nauki jazdy w szkole.

 1. Szkoła jazdy z bezpośrednim zdaniem egzaminu praktycznego (jak w Polsce)

Po ukończeniu 18 r. życia, kandydat wyjeżdża w szkole jazdy 30 godzin, po czym może od razu zdawać egzamin praktyczny.

 1. Nauka z przewodnikiem (np. rodzicem) (tymczasowe prawo jazdy na 18 miesięcy)

Po ukończeniu 17 r. życia i zdaniu teorii, kandydat na kierowcę otrzymuje tymczasowe prawo jazdy po czym odbywa 9 miesięczny staż wraz ze swoim przewodnikiem który odbył uprzednio kurs.

 1.  Nauka bez przewodnika po kursie w szkole jazdy (jak dotychczas) (tymczasowe prawo jazdy na 18 miesięcy)

Po ukończeniu 18 r. życia, kandydat zdaje teorię i odbywa 20h jazdy ze szkołą jazdy, po czym odbywa 3 miesięczny staż jazdy (bez przewodnika) podczas którego musi przejeździć min. 1 000 km (wszystko musi być zanotowane w książeczce pokładowej).

Walonia (od 1 stycznia 2018)

Egzamin teoretyczny

Test na obserwację zagrożeń, dobrych praktyk po kolizji/wypadku i efektów jazdy pod wpływem alkoholu będą zintegrowane w egzaminie teoretycznym.

Wystarczyć będzie jedna błędna odpowiedź na temat poważnego wykroczenia by nie zdać.

Egzamin praktyczny na trzy sposoby

 1. Nauka bez przewodnika po kursie w szkole jazdy (jak dotychczas) (tymczasowe prawo jazdy na 18 miesięcy)

Po ukończeniu 18 r. życia, kandydat może uczestniczyć w nieobowiązkowym kursie by otrzymać “świadectwo sprawności”. Przewodnik oraz kandydat muszą przejść godzinny kurs. Minimalny staż jazdy (bez przewodnika) to 3 miesiące oraz przejechane 1 500 km (które trzeba zapisywać w książeczce pokładowej).

 1. Nauka ze szkołą jazdy (jak dotychas) (tymczasowe prawo jazdy na 18 miesięcy)

Po ukończeniu 18 r. życia i zdaniu teorii, kandydat musi przejechać 20 godzin w towarzystwie instruktora ze szkoły jazdy. Po tym otrzymuje tymczasowe prawo jazdy.

 1. Przyśpieszone nauka ze szkołą jazdy

Minimum 30 godzin jazdy ze szkołą jazdy.

 

Na czym polega “test z obserwacji zagrożeń”?

Wyświetlany jest filmik o długości około 30 sekund. Po obejrzeniu, zadane jest pytanie, jakie zagrożenia zauważył kandydat na kierowcę. Prawidłowych odpowiedzi jest kilka. Każda prawidłowa odpowiedź to jeden punkt, nieznalezione zagrożenie to zero punktów a błędnie odkryte zagrożenie (czyli takie którego nie było na filmiku) minus jeden.

We Flandrii, tes obowiązuje od 1 czerwca 2017 r a wynik jest wliczony w wynik egzaminu praktycznego (wynik min. 6/10 = dostateczny, mniej niż 6/10 = “rezerwa”). W Brukseli, test ten odbywać się będzie podczas egzaminu teoretycznego.

aktualności.be

 

Facebook