Rodzic na warsztacie – już od października!

with Brak komentarzy
Czas czytania: < 1 minute

W imieniu organizatora zapraszamy na cykl 5 spotkań

RODZIC NA WARSZTACIE

TERMINY: 18 październik , 8 listopad , 22 listopad , 13 grudzień, 10 styczeń 2019
GODZINY: od 18:30 – do 20:30
ZAPISY: monika.mlodzianowska@gmail.com
+32 0479668078
MIEJSCE: Frankrijklei 49, 2000 Antwerpen

ADRESACI WARSZTATÓW:

Trening skierowany jest do wszystkich osób pragnących wzbogacić swój warsztat technik wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą- rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Forma szkolenia: mini-wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry zespołowe, burza mózgów , dyskusja

Tematy warsztatów:

Pierwsze spotkanie: Rozwój dziecka i jego potrzeby. Dlaczego i jak należy stawiać dziecku granice?

Drugie spotkanie: Wzajemny wpływ myśli, emocji i zachowania. Czym zastąpić karanie?

Trzecie spotkanie: Jak zachęcić dziecko do współpracy i samodzielności? Jak podnieść samoocenę dziecka?

Czwarte spotkanie: Jak uwolnić dziecko od negatywnych ról narzuconych wszkole czy w domu?

Piąte spotkanie: Komunikacja w modelu NVC. Jak mówić aby dzieci chciały nas słuchać?

Facebook