Zmiany w sektorze czeków usługowych – PC 322.01

with No Comments
Czas czytania: 2 minut

W wyniku zmian spowodowanych ostatnią reformą państwową zostały uchwalone nowe prawa dotyczące sektora czeków usługowych. Zmiany te dotyczą uprawnień i autonomicznych przepisów poszczególnych regionów: Flamandzkiego, Walońskiego oraz stołecznego Brukseli.

Na dzień dzisiejszy wprowadzono dopiero nieliczne zmiany ale wciąż trwają negocjacje dotyczące projektów nowych ustaw. Poniżej przedstawię zaistniałe zmiany w poszczególnych regionach.

Region Flamandzki:

Cena czeku pozostaje bez zmian – €9 za pierwsze 400 czeków oraz €10 za kolejne 100 w roku. Rodzina może zamówić maksymalnie 1000 czeków na rok – 800 za €9 i 200 za €10.

Wymóg utrzymania w nowych angażach 60% z grupy zasiłkowej:

Dotychczasowe przepisy prawne dotyczące sektora czeków usługowych regulowały zatrudnianie nowych pracowników. Nowe angaże musiały  zachować następujący stosunek na kwartał:

60% nowych pracowników z grupy pobierających zasiłki dla bezrobotnych lub zasiłki socjalne oraz 40% nowych pracowników z tzw. “wolnego” rynku. Firmy, które nie stosowały się do tego przepisu zagrożone były różnymi sankcjami lub nawet odebraniem licencji na wykonywanie usług.

 

Rząd regionu flamandzkiego uchwalił zniesienie tego przepisu z dniem 31/03/2015 i od tej pory nie obowiązuje on już przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie Flandrii.

Fundusz szkoleniowy w sektorze czeków usługowych

Wszystkie zasady dofinansowywania projektów szkoleniowych w przedsiębiorstwach czeków usługowych pozostały te same z tą tylko różnicą, że decyzje przyznawania dotacji należą od 01/07/2014 do kompetencji rządów regionalnych.

Ciekawostką jest również pozostawienie premii szkoleniowej wypłacanej pracodawcy zatrudniającemu pracowników z grupy 60% we Flandrii, nawet pomimo zniesienia tego wymogu przy zatrudnianiu nowych pracowników. Premia wynosi €150 w przypadku podjętego przez pracownika szkolenia wynoszącego minimum 9 godzin lub €350 w przypadku szkolenia wynoszącego minimum 18 godzin, pod warunkiem odbycia tegoż szkolenia w przeciągu pierwszych 3 miesięcy zatrudnienia.

Ulga podatkowa

30% ulga podatkowa zostaje zachowana, czyli rzeczywista cena czeku usługowego o wartości €9 wynosi €6,30 po zastosowaniu ulgi podatkowej.

Małżonkowie lub partnerzy żyjący w zarejestrowanym prawnie związku mają oboje prawo do ulgi podatkowej w przypadku gdy każdy z nich osobno dokonał zakupu czeków na swoje konto w Sodexo. Maksymalna ulga podatkowa na rok to €1400.

 

Region stołeczny Brukseli:

Rząd regionu stołecznego Brukseli uchwalił w dniu 19 października nowe przepisy dotyczące sektora czeków usługowych:

Do 2020 roku cena czeków nie ulegnie zmianie, czyli wynosić będzie €9.

Wymóg utrzymania w nowych angażach 60% z grupy zasiłkowej:

Na terenie Brukseli przepis ten został zachowany ale uległ nieznacznej modyfikacji. Do grupy zasiłkowej zaliczeni zostali również bezrobotni zatrudnieni tylko na część etatu oraz młodzi absolwenci wyłączeni z prawa do zasiłku.

Udział 60% będzie obliczany na bazie roku kalendarzowego a nie tak jak uprzednio kwartalnie.

Zatrudnianie pracowników o niskich kwalifikacjach będzie promowane.

Wprowadzone zostały premię dla przedsiębiorstw osiągających wysokie wyniki w zatrudnianiu pracowników z grupy zasiłkowej oraz dla tych przedsiębiorstw, które przodują w używaniu czeków elektronicznych.

Fundusz szkoleniowy w sektorze czeków usługowych

Podobnie jak w regionie Flamandzkim nie wprowadzono żadnych zmian.

Ulga podatkowa

Od 2016 roku wysokość ulgi podatkowej zostaje zmieniona z 30% na 15%.

 

Region Waloński:

Cena czeku pozostaje również €9.

Wymóg utrzymania w nowych angażach 60% z grupy zasiłkowej:

Na terenie Walonii przepis ten obowiązuje nadal bez zmian ze wszystkimi konsekwencjami.

Fundusz szkoleniowy w sektorze czeków usługowych

Podobnie jak w innych regionach nie wprowadzono żadnych zmian.

Ulga podatkowa

Od stycznia 2015 roku wprowadzona została zmiana wysokości ulgi podatkowej w regionie Walońskim. Ulga podatkowa za czeki zakupione w okresie od 01/01/2015 do 31/12/2015 wynosi €0,90 za czek i dotyczy tylko pierwszych 150 zakupionych czeków.

Małżonkowie lub partnerzy żyjący w zarejestrowanym prawnie związku mają oboje prawo do ulgi podatkowej w przypadku gdy każdy z nich osobno dokonał zakupu czeków na swoje konto w Sodexo.

Iwona Cieszyńska

Facebook
Verified by MonsterInsights