Polska: Nowy e-dowód osobisty już od marca 2019

with Brak komentarzy
Czas czytania: 2 minut

MSWiA skierowało do konsultacji międzyresortowych rozporządzenie dotyczące wzoru graficznego nowego dowodu osobistego oraz pokazało, jak będzie wyglądał e-dowód. Zmianie ma ulec między innymi umiejscowienie danych.

Dzięki zmianom nowe dowody osobiste będą zgodne z normami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz przepisami projektowanego unijnego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli UE.

Umiejscowienie danych będzie zgodne z zaleceniami ICAO oraz przepisami projektowanego unijnego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli UE. Rozporządzenie MSWiA zawiera też ułatwienia dla rodziców dotyczące odbioru dokumentu i wymogów w zakresie zdjęcia dziecka.

Przepisy ustawy zakładają, że dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tak jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. E-dowód usprawniał będzie też komunikację obywateli z administracją i podmiotami komercyjnymi – pozwoli m.in. na korzystanie z usług online.

Nowością numer CAN
Na awersie nowego dowodu osobistego znajdą się imię, nazwisko, data urodzenia, płeć i obywatelstwo jego posiadacza. Oprócz tego widnieć będzie na nim numer dowodu osobistego, termin ważności i numer CAN (który zapewnia nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem czytnika kart).

Rewers dokumentu będzie zawierał numer PESEL, miejsce urodzenia i nazwisko rodowe posiadacza, a także imiona jego rodziców. Zamieszczona zostanie też data wydania dokumentu, organ wydający i numer dowodu.

Co nowego w e-dowodzie?
Nowy dowód ma usprawniać komunikację obywateli z administracją i prywatnymi podmiotami. Zmiany mają zostać wprowadzone również w kwestii dokumentów dla dzieci poniżej piątego roku życia. Dzięki zmianom na zdjęciu do dowodu będą mogły mieć zamknięte oczy, inny niż naturalny wyraz twarzy i otwarte usta. Dokument będzie mógł odebrać każdy z rodziców, a nie jak do tej pory ten, który złożył wniosek.

Projekt rozporządzenia wprowadza też zmiany w formularzach wniosku o dowód, a także reguluje techniczne kwestie dostarczania kodu odblokowującego certyfikat identyfikacji lub certyfikat podpisu osobistego. Ponadto dostosowuje do nowych regulacji ustawowych przepisy dotyczące zgłaszania utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Nowe dowody osobiste będą wydawane od marca 2019 roku. – Co ważne, nie będziemy musieli wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów – zachowają one ważność do upływu terminów w nich określonych – podkreśla MSWiA.

polsatnews.pl

Facebook