Akcja ,,Świąteczna paczka” – podziękowanie

with Brak komentarzy
Czas czytania: < 1 minute
W ramach tegorocznej akcji ,,Świąteczna paczka” prowadzonej pod patronatem Ambasady RP w Królestwie Belgii prawie 90 osób otrzymało od Państwa świąteczne prezenty. Naszą
akcją objęliśmy polskie dzieci w Belgii oraz wychowanków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach. Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania za Państwa zaangażowanie i wsparcie tej akcji.
Dziękujemy za Państwa gotowość do niesienia pomocy i ogromną wrażliwość na krzywda drugiego człowieka. Państwa ofiarna postawa jest wyrazem najpiękniejszej ludzkiej solidarności i dowodem prawdziwej empatii.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, w imieniu własnym i obdarowanych osób, życzę Państwu radosnych i pięknych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w Nowym Roku.
Z wyrazami szacunku
Kacper Szyndlarewicz
Wicekonsul
Wydział Konsularny
Ambasada RP w Brukseli
Facebook