Jak postępować w przypadku choroby lub wypadku

with Brak komentarzy
Czas czytania: 2 minut

Pracownik niezdolny do pracy wyniku choroby lub wypadku powinien natychmiast powiadomić o tym swojego pracodawcę (atrt. 31§2 kodeksu pracy). Można to zrobić telefonicznie, pisemnie, poczta elektroniczną czy faxem.

Oprócz tego trzeba dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie. Zwolnienie lekarskie musi być dostarczone w ciągu 48 godzin (dwóch dni roboczych) licząc od pierwszego dnia niezdolności do pracy, chyba że branżowy lub zakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin pracy przewidują inne terminy. Zwolnienie lekarskie najlepiej jest dostarczyć listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru (data odbioru i podpis pracodawcy na kopii zwolnienia). W ten sposób, w razie wątpliwości czy problemów ze strony pracodawcy pracownik będzie mógł udowodnić, że  dostarczył zwolnienie w terminie.

Za okres choroby pracownik ma prawo do płacy gwarantowanej, którą wypłaca pracodawca. Pracownik nie ma prawa do płacy gwarantowanej jeśli choroba wystąpi podczas pierwszego miesiąca pracy w przedsiębiorstwie. Od 15. Dnia choroby w przypadku pracwoników fizycznych i 30. Dnia choroby w przypadku pracowników umysłowych pracwonikowi przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych.. Jeśli pracownik zachoruje w pierwszym miesiącu pracy, powinien jak najszybciej powiadomić o tym swoją kasę chorych.

Płace gwarantowane w zależności od statusu pracowniczego:

Pracowniczy fizyczni Pracownicy umyslowi
1-7 dnia choroby 100% placy (placi pracodawca) 1 – 30 dnia choroby 100% placy (placi pracodawca)*
8-14 dnia choroby 85, 88% placy (placi pracodawca) Od 31. Dnia choroby Zasilek z kasy chorych
15 – 30 dnia choroby Zasilek chorobowy z kasy chorych + dodatek od pracodawcy
Od 31. Dnia choroby Zasilek z kasy chorych

 

*pracownicy umysłowi na okresie próbnym lub zatrudnieni na okres krótszy niż 3 miesiące otrzymują płacę gwarantowaną i zasiłek chorobowy na podobnych zasadach jak pracownicy fizyczni.

Uwaga: pracownik sam musi powiadomić o chorobie swoją kasę chorych najlepiej jak najszybciej, jednak najpóźniej w czternastym dniu choroby.

Uwaga: Niepowiadomienie pracodawcy, czy niedostarczenie zwolnienia oznacza nieprzestrzeganie warunków umowy o pracę. W takiej sytuacji pracodawca może wstrzymać pracownikowi wynagrodzenie za okres choroby lub nawet zwolnić go z pracy (również w trybie dyscyplinarnym), uznając nieobecność pracownika za nieusprawiedliwioną lub za porzucenie pracy. W niektórych przypadkach, pracodawca może żądać od pracownika odszkodowania za zerwanie umowy o pracę.

Pracodawca ma prawo wysłać do pracownika lekarza kontrlonego. Jeśli lekarz nie zastanie pracownika w domu, zostawi informacje o wizycie i swoje dane kontaktowe. Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem kontrolnym i umówić się na wizytę. W przeciwnym razie można stracić prawo do wynagrodzenia za okres od momentu wizyty lekarza do momentu zgłoszenia się do niego.

Aldona Kuczyńska-Naskręt

 

Facebook