Wybory samorządowe w Belgii – 14 X 2018

with Brak komentarzy
Czas czytania: 2 minut

Nie musisz mieć belgijskiego obywatelstwa żeby móc głosować!

Co należy zrobić, aby wziąć udział w wyborach samorządowych?

By wziąć udział w wyborach gminnych w Belgii, obywatele UE muszą spełnić cztery poniższe warunki:

1. Być obywatelami kraju członkowskiego UE

Obywatele, pochodzący z kraju członkowskiego UE, którzy mieszkają oficjalnie w Belgii, poprzez zapisanie się na listę wyborców otrzymują automatycznie prawo do głosowania. Ci, którzy zapisali się na listę wyborców w wyborach samorządowych w roku 2000, 2006 lub 2012, nie muszą odnawiać swojego zapisu i mają obowiązek głosowania. (Uwaga, zapisanie się do wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2014 r. nie daje prawa do głosowania w wyborach samorządowych).

2. Najpóźniej w dniu 14 października 2018 r. osiągnąć wiek 18 lat.
3. Mieszkać w Belgii i być wpisanym do rejestru mieszkańców danej gminy.
4. Wpisać się na listę wyborców przed 31 lipca 2018 r.
Jak się zapisać?

1. Należy poprosić o formularz wpisowy w urzędzie gminy lub pobrać odpowiedni formularz ze strony internetowej www.elections.fgov.be (w zakładce: Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018).

2. Wypełniony formularz należy przed 31 lipca 2018 r. dostarczyć lub przesłać do urzędu gminy, w której jest się zameldowanym.

3. Oficjalne zaproszenie (oproeping)  do wyborów, zawierające wszystkie informacje o miejscu głosowania itp., przysłane zostanie drogą pocztową we wrześniu. Należy się z nim zgłosić w dniu wyborów.

Ważne!

1. Biorąc udział w wyborach w Belgii, w żaden sposób nie traci się prawa do udziału w wyborach w Polsce.

2. Jednokrotny wpis na listę wyborców do gmin belgijskich wystarczy, by brać udział w kolejnych wyborach.

3. W Belgii udział w wyborach jest obowiązkowy. Jeżeli więc otrzymamy kartę wyborczą, mamy obowiązek głosowania pod karą mandatu. Jeżeli jednak nie będziemy chcieli w nich uczestniczyć, wystarczy wystąpić o skreślenie z listy wyborców.

4. Jeśli nie możemy uczestniczyć w wyborach z ważnego powodu (np. wyjazd zagraniczny, ciężka choroba), możemy poprosić zaufaną osobę do zagłosowania w naszym imieniu (tzw. stemmen met volmacht). Może to być ktoś z rodziny lub przyjaciel – osoba ta nie musi mieszkać w tej samej gminie.

Szczegółowe informacje o wyborach można uzyskać w każdym urzędzie gminy oraz na stronach:

Flandria: https://vlaanderenkiest.be/

Walonia: http://electionslocales.wallonie.be/

Bruksela: https://elections2018.brussels/

 

Polska kandydatka z list N-VA

Facebook