Zmiany w szkołach od 1 września dla dzieci i rodziców.

with Brak komentarzy
Czas czytania: 2 minut

Warto wiedziec jakie zmiany zostaly wprowadzone w szkolach:

– Obecność: Żeby pięcioletnie dziecko zostało dopuszczone do pierwszej klasy, musi być obecne
na zajęciach co najmniej przez 250 połówek dni w roku szkolnym (do tej pory było to 220).

– Faktura za kilkudniowe szkolne wycieczki może wynosić maksymalnie 425 euro.

– Dla szkół podstawowych znika pierwszeństwo języka francuskiego jako drugiego języka
obowiązkowego. Teraz to szkoły będą decydować którego z języków obcych (angielski, francuski,
niemiecki), będą się uczyć dzieci jako drugiego języka w danej placówce. Uczniowie, którzy nie
maja problemu z językiem niderlandzkim będą mogli uczyć się drugiego języka już od trzeciej
klasy szkoły podstawowej.

– Odtąd wszyscy uczniowie na koniec szkoły podstawowej otrzymają specjalne świadectwa
(certyfikaty). Uczniowie, którzy osiągnęli wszystkie cele w programie nauczania uzyskają
świadectwo ukończenia edukacji podstawowej.

– W życie wchodzą także specjalne programy nauczania przygotowane dla uczniów bardzo
zdolnych i dla tych, którzy maja problemy z nauka.

– W piątym i szóstym roku KSO i TSO oprócz przedmiotów, które z racji profilu szkoły trzeba
będzie zaliczyć, uczniowie obowiązkowo będą musieli zdać materiał z Natuurwetenschappen.

 

Przy okazji warto wspomnieć o dniach wolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich w roku szkolnym 2017-2018.
Herfstvakantie: od 30 pazdziernika do 5 listopada 2017
Wapenstilstand: 11 listopada 2017, sobota
Kerstvakantie: od 25grudnia 2017 do 7 stycznia 2018
Krokusvakantie: od 12 lutego do 18 lutego 2018
Paasvakantie: od 2 kwietnia do 15 kwietnia 2018
Dag van de Arbeid: 1 maja 2018
Hemelvaart: 10 i 11 maja 2018
Pinkstermaandag: 21 maja 2018
Zomervakantie: od 1 lipca do 31 sierpnia 2018

Wakacje dla studentów mogą być w innych terminach, ponieważ uczelnie same ustalają swoje dni wolne.

gva.be

Facebook