Święty Walenty – patron nie tylko zakochanych

with No Comments
Czas czytania: 3 minut

Ze względu na legendę święty Walenty uważany jest nie tylko za patrona zakochanych, ale także za patrona osób cierpiących na epilepsję i choroby psychiczne.

Święty Walenty był biskupem włoskiego miasta Terni (III w.). Legenda mówi o tym, że miał dar uzdrawiania ludzi. Kiedy dowiedział się o tym rzymski filozof Kraton, poprosił Walentego, by uzdrowił jego syna, który chorował na padaczkę. Ten zgodził się pod warunkiem, że jego rodzina nawróci się na chrześcijaństwo. Tak też się stało – Walenty uzdrowił syna Kratona, a rodzina filozofa przyjęła chrzest.

Popularność kultu świętego wpłynęła na określanie padaczki, którą oficjalnie nazywano: „chorobą św. Walentego”, „niedomaganiem św. Walentego”, „plagą św. Walentego”, „zemstą św. Walentego” i „robotą św. Walentego”.

Od zarania dziejów pochodzenie choroby było niejasne, a cierpienia osoby dotkniętej chorobą – spektakularne. Dlatego czyniono z padaczki chorobę magiczną, za którą odpowiedzialne były złe duchy. Z tego powodu już w okresie mezolitu epilepsja była leczona przy pomocy trepanacji i kastracji. Zabieg ten miał usunąć ból i „uwalniał” złego ducha, który był przyczyną choroby.

Padaczka była pojmowana jako świadectwo grzechów chorującego. Zdrowi bali się nim rozmawiać i przebywać w jego otoczeniu wskutek przekonania o zaraźliwości padaczki. Dopiero XVI-wieczny pionier patologii Jean Fernel stwierdził jednoznacznie, że epilepsją nie można się zarazić.

Padaczka to najczęstsza choroba mózgu. W Polsce choruje na nią ok. 400 tysięcy osób, a na całym świecie ok. 65 milionów. Jest zespołem objawów chorobowych występujących w formie powtarzających się napadów, objawiających się: drgawkami, częściową/całkowitą utratą świadomości, zaburzeniami wegetatywnymi (sinica/zaczerwienienie twarzy/bladość; ślinotok, niekontrolowane oddanie moczu/wypróżnienie. To najczęstsza choroba neurologiczna wieku dziecięcego.

Jest skutkiem patologicznie przebiegających procesów elektrycznych zachodzących w mózgu. U większości pacjentów za pomocą obecnie dostępnych metod diagnostycznych nie udaje się ustalić przyczyny padaczki.

Padaczka występująca u dzieci jest wywołana chorobami wrodzonymi: wady rozwojowe mózgu, choroby zakaźne w trakcie ciąży (różyczka, toksoplazmoza) lub uszkodzeniem w trakcie porodu.Przyczyny padaczki u dorosłych to: guzy, urazy mózgu oraz zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, AIDS, nadużywanie alkoholu i substancji odurzających.

U pacjentów po 65. roku życia udary mózgu i choroby zwyrodnieniowe (m.in. choroba Alzheimera) mogą być przyczyną wystąpienia napadów. Około 15% wszystkich przypadków choroby jest skutkiem obciążenia genetycznego. Po jednym napadzie padaczkowym zazwyczaj nie wprowadza się leczenia.Istnieją trzy rodzaje napadów:

Proste napady padaczkowe: Trwają kilka minut. Chory pozostaje przytomny i może odczuwać mrowienie, napięcie w części ciała, doświadczać halucynacji (zapachowych, wzrokowych, smakowych) i przeżywać niekontrolowane emocje.

Złożone napady częściowe: Brak reakcji na stymulację, spojrzenie jest nieruchome. Mogą pojawić się mimowolne, powtarzalne gesty np. szczękanie zębami. Po skończonym napadzie chory zwykle nic nie pamięta, często jest zdezorientowany, szybko zasypia.

Uogólnione napady, które dzielą się na:

 • Napady niedrgawkowe – Występują zwykle w dzieciństwie. Trwają kilka sekund i może im towarzyszyć krótkie mruganie powiekami, utrata kontaktu z otoczeniem z zachowanym napięciem mięśniowym. U 90% dzieci z tego typu napadami objawy ustępują w wieku 12 lat.
 • Napady toniczno-kloniczne – Są to uogólnione drgawki, które odbywają się w 2 fazach: tonicznej, a następnie klonicznej. W fazie I osoba może krzyczeć i zemdleć. Potem ciało sztywnieje, występuje szczękościsk. W II fazie pojawiają się drgawki. Oddech staje się nieregularny. Po zakończeniu ataku mięśnie rozluźniają się (może wystąpić mimowolne oddanie stolca/moczu). Osoba jest zdezorientowana, odczuwać bóle głowy i senność.

Napady miokloniczne: nagłe potrząsanie rękami i nogami. Trwa kilka sekund.

Napady atoniczne: nagła utrata napięcia mięśniowego, po kilku sekundach następuje odzyskanie przytomności. Osoba po takim napadzie jest w stanie wstać i chodzić.

Diagnozowanie padaczki:

1) badanie neurologiczne podczas którego ocenia się m.in. zachowanie pacjenta, zdolności motoryczne, funkcje umysłowe,
2) badanie krwi w celu wykrycia objawów infekcji czy mutacji genetycznych
3) Elektroencefalogram (EEG). Podczas badania umieszczane są elektrody na skórze głowy pacjenta, które rejestrują aktywność elektryczną w mózgu.
4) Tomografia komputerowa/rezonans magentyczny – Mogą ujawnić nieprawidłowości powodujące drgawki, takie jak guzy, krwawienia i torbiele.

Leczenie epilepsji:

 • Przyjmowanie leków przeciwdrgawkowych pozwala całkowicie zatrzymać napady. Leki te mają jednak wiele skutków ubocznych: powodują senność, zwiększenie/zmniejszenie masy ciała, depresję, utratę koordynacji, problemy z mową i zmęczenie oraz wpływają na metabolizm innych leków w tym antykoncepcyjnych.
 • Operacja polega na wykonaniu nacięcia w części mózgu związanej z napadami, a nawet całkowitym usunięciu tej części.
 • „Nóż gamma” – Metoda polega na napromieniowaniu obszaru powodującego padaczkę przy użyciu bardzo wysokiej mocy promieniowania.
 • Stymulacja nerwu błędnego przez implant (urządzenie jest wszczepione pod skórę klatki piersiowej i stymuluje nerw błędny poprzez wytwarzanie impulsu).
 • Dieta ketogenna – jest niskowęglowodanowa i wysokotłuszczowa.

Dzięki leczeniu chorzy mogą prowadzić aktywne życie. Mogą uczyć się, pracować i uprawiać większość dyscyplin sportowych, z wyjątkiem samodzielnego uprawiania sportów ekstremalnych i pływania (chory z padaczką ma 19 razy większe ryzyko utonięcia niż osoba zdrowa).

Jak pomóc osobie, u której wystąpił napad?

 • Nie próbuj powstrzymywać drgawek ani unieruchamiać chorego,
  • nie wkładaj niczego do ust,
  • rozwiąż krawat, poluzuj kołnierz,
 • nie podawaj żadnych płynów ani leków,
  • po zakończeniu napadu ułóż chorego w pozycji bocznej bezpiecznej.
 • jeśli atak trwa dłużej niż 5 minut, nowy pojawił się po pierwszym, utrata przytomności utrzymuje się kilka minut po zakończeniu ataku, oddech lub stan świadomości nie powracają, osoba ma wysoką gorączkę, cukrzycę, kobieta jest w ciąży, chory został ranny, to pierwszy atak u tej osoby, zadzwoń:

w Belgii: dzwoniąc na numery alarmowe 100, 101 i 112 należy potwierdzić, z kim chcemy rozmawiać. Wybierając 1 dodzwonimy się na pogotowie, wciskając 2 skontaktujemy się z policją.

Ten dodatkowy element w kontakcie ze służbami ratunkowymi (obowiązuje od 2020 roku) ułatwia im pracę, a także zapobiega przypadkowemu wezwaniu pomocy.

w Polsce: 112/999

Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby.

Nie bądź obojętny. Pomóż.

Ewelina Szerminska

Facebook
Verified by MonsterInsights