Centrum administracji i biznesu: Nowy rok – nowe kontrole

with Brak komentarzy
Czas czytania: 4 minut

W tym roku belgijskie służby finansowe będą kontrolować poprawność naliczania podatku VAT na fakturach za rok 2017.
Jest to bardzo ważne dla wszystkich firm, które wykonują prace w sektorze budowlanym i nieruchomości w Belgii.

W tym sektorze firmy rozliczają się na zasadzie odwrotnego obciążenia (BTW verlegd), czyli nie mogą naliczać belgijskiego podatku VAT. Reguła ta obowiązuje jednak tyko wtedy, gdy klient to:
* firma mająca siedzibę w Belgii, zobowiązana do składania okresowej deklaracji VAT;
* podatnik niebędący rezydentem i posiadający przedstawiciela w Belgii.

W Belgii obowiązują 4 stawki podatku VAT: 0%, 6%, 12%, 21%.
Jeżeli kontrahent posiada numer VAT, jednak nie jest jego płatnikiem i nie ma obowiązku składania miesięcznych, bądź kwartalnych deklaracji, musimy naliczać mu stawkę 21%.

Wyjątkiem są agencje nieruchomości bądź firmy, które wynajmują mieszkania osobom prywatnym. W takim przypadku do każdej faktury musimy dołączyć atest kontrahenta o obniżonej, 6% stawce VAT. Jeżeli klient wyda nam taki atest niezgodnie z prawdą, a swoje nieruchomości wykorzystuje do innych celów niż wynajem osobom prywatnym lub nimi handluje, to w razie ewentualnej kontroli zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy i unikanie płacenia podatku.

Jest więc bardzo ważne, aby do każdej faktury wystawionej z 6% stawką VAT dołączyć atest!

Jeżeli obie strony są płatnikami VAT i składają periodykalne deklaracje, nie należy naliczać VAT-u. Trzeba jednak zaznaczyć na fakturze jego stawkę – 0% oraz dopisać podstawę jej nienaliczania „BTW verlegd” (zastępuje to wcześniejszą regułę „Btw te voldoen door de medecontractant – artikel 20 K.B. nr 1”).

Do tej pory wielu kontrahentów korzystało z europejskiej strony internetowej VIES w celu ustalenia czy należy zastosować system odwrotnego obciążenia. Strona ta weryfikuje jednak tylko posiadanie numeru VAT, a nie to, czy jego posiadacz musi składać okresowe deklaracje VAT w Belgii.

Wielu kontrahentów nieprawidłowo wystawiało faktury z przeniesieniem podatku VAT na belgijskich przedsiębiorców, którzy posiadają ważny numer VAT, ale nie składają okresowych deklaracji VAT, takich jak małe firmy lub spółki całkowicie zwolnione z obowiązku posiadania majątku. W takich przypadkach organy podatkowe żądają podatku VAT od tych faktur podczas kontroli, a także grzywien i odsetek.

Za pośrednictwem strony INTERVAT ( https://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat ) można sprawdzać ważność numeru VAT firmy belgijskiej, datę jego aktywacji lub dezaktywacji oraz to, czy firma składa periodykalne deklaracje.

Dzięki zakładce „btw-regimes” w INTERVAT można teraz uniknąć tych problemów. Wykonawcy, którzy chcą przygotować faktury za prace związane z nieruchomościami w Belgii z klienta przeniesieniem podatku VAT, powinni zatem sprawdzić numer VAT za pośrednictwem INTERVAT a nie za pośrednictwem europejskiej strony internetowej VIES.

Zwolnienie z podatku VAT dla małej firmy

Co oznacza określenie „mała firma”?
To każda firma lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek, których roczny obrót nie przekracza 25 000 euro. Status lub forma spółki nie odgrywa w tym wypadku żadnej roli. Nie ma znaczenia, czy jesteś przedsiębiorstwem, czy jednoosobową firmą, czy podejmujesz działalność w pełnym wymiarze, czy jako dodatkową działalność dochodową.

Zalety systemu zwolnienia z podatku VAT?

Freelancer, osoba prowadząca działalność na własny rachunek lub firma, która chce skorzystać z systemu zwolnień, nie ma obowiązku podatku VAT. Oznacza to, że nie możesz naliczać podatku VAT, nie musisz składać deklaracji VAT i nie musisz prowadzić dokumentacji VAT.

Wady zwolnienia z podatku VAT

W przypadku zwolnienia z podatku VAT nie możesz obciążać swoich klientów podatkiem od wartości dodanej. Z drugiej strony podatku od otrzymanej faktury nie można odliczyć na podstawie rozporządzenia o zwolnieniu.

Jak ustalić próg 25 000 euro?

Wielkość obrotów jest ograniczona do 25 000 euro na rok kalendarzowy. Co jeśli nie jest to pełny rok kalendarzowy? W takim przypadku należy ponownie obliczyć maksymalny obrót roczny w następujący sposób:

25 000 euro x liczba pozostałych dni / 365.

Jak obliczyć przypuszczalny obrót przy niepełnym roku działalności?

Na przykład zaczynasz swoją działalność 1 czerwca. Oznacza to kolejne 214 dni do 31 grudnia (jeśli nie jest to rok przestępny). Nasz przypuszczalny obrót obliczamy w następujący sposób: 25 000 x 214/365 = 14 658 euro.
Kwotę 14 658 euro należy uwzględnić jako maksymalny obrót za ten rok. Jeżeli przekroczymy tę kwotę, nie możemy wtedy korzystać ze zwolnienia z obowiązku VAT dla małych firm.

Obowiązki w zakresie zwolnienia z podatku VAT

Firmy, korzystające z systemu zwolnień, muszą wystawiać faktury zgodnie z tymi samymi zasadami co dla podatników – aczkolwiek bez naliczania podatku – i zastosować następujące oświadczenie na fakturze:

„Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk”. (Małe firmy objęte systemem zwolnień podatkowych. VAT nie dotyczy).

Czy to coś dla mnie?

Wybór początkujących przedsiębiorców i samozatrudnionych wydaje się być dokonywanym szybko. Dotyczy to również freelancera ze skromną stawką godzinową i niezależnych specjalistów, którzy sami prowadzą księgowość.

Przy dokonywaniu wyboru należy jednak wziąć pod uwagę kilka elementów:

 • Program dla małych przedsiębiorstw usuwa znaczną część obowiązków podatkowych i administracyjnych specyficznych dla podatników. Z drugiej strony nie otrzymasz odliczenia podatku VAT. Również nie przy (dużych) inwestycjach.
 • Drugim elementem jest Twój obrót – z pewnością pierwszy rok, aby ocenić, czy kwalifikujesz się do programu zwolnień z obowiązku VAT.
 • Ostatni element dotyczy ewolucji twojej działalności. Ze zwolnieniem jesteś o 21% tańszy niż „zwykła” osoba prowadząca działalność na własny rachunek.

Jeśli twoje obroty rosną i nie kwalifikujesz się już do zwolnienia, stajesz się nagle o 21% droższy dla klienta. Może to kosztować cię wielu klientów, jeśli twoja klientela składa się z osób prywatnych. W środowisku B2B nie odgrywa to żadnej roli z powodu odliczenia podatku VAT przez klientów.

W związku ze zmianami w europejskich przepisach o delegowaniu, wchodzącymi w życie od lipca 2020, w drugiej połowie marca organizujemy drugą edycję info sesji związanej z tym tematem. Szczegóły wkrótce na naszej stronie: facebook Centrum biznesu i administracji w Belgii

Omawiać będziemy między innymi:

 • Wytyczne o delegowaniu i jego wpływie na działalność polskich firm w UE.
 • Zmiany w przepisach o delegowaniu i o poświadczaniu formularzy A1, zmiany w zasadach delegowania.
 • Model delegowania „na dwa kraje”.
 • Zmiany dotyczące okresu pracy w Polsce przed delegowaniem i wydłużonego okresu karencji między delegowaniami.
 • Kto nie będzie mógł delegować od 2020 roku? Kto może delegować?
 • Prawa i obowiązki polskiego przedsiębiorcy w Belgii.
 • Wycofywanie A1 wydanych w ostatnich 5 latach.
 • Minimalne stawki wynagrodzeń, czas pracy, praca w weekend i w nocy.
 • Obowiązkowe składki na PDOK/OPOC – czy można ich uniknąć?
 • Obligatoryjne dodatki w przypadku delegowania do Belgii.
 • Opodatkowanie polskiej firmy działającej w Belgii, podwykonawstwo i praca tymczasowa na terenie Belgii, kontrole w firmach delegujących do Belgii.

Centrum biznesu i administracji w Belgii

 

Facebook