LEZ w Brukseli

with Brak komentarzy
Czas czytania: 4 minut
Od stycznia 2018 r. w Brukseli obowiązuje strefa LEZ, która swoim zakresem obejmuje 19 gmin w regionie. Jest to powierzchnia 161km² zamieszkana przez 1,2 miliona mieszkańców. Na zachodzie i północy strefa ekologiczna graniczy z E19, na wschodzie z E40, a na południu z gminą Watermael-Boitsfort. Dla samych E19 i E40 ograniczenia strefy LEZ w Brukseli nie obowiązują. Spod regulacji wyłączone są także cztery parkingi Park&Ride znajdujące się na granicy strefy ekologicznej.

Strefa LEZ w Brukseli obowiązuje przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, również w niedziele i święta. Przepisy obowiązujące w strefie LEZ regulują kwestie związane z wjazdem do niej dla kategorii samochodów ciężarowych klasy N1, autobusów klasy M2, M3 i samochodów osobowych klasy M1.

W związku z tym przewidziano zakaz wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla klasy EURO 0 i 1, które w okresie przejściowym mogą wjeżdżać do strefy tylko z biletem ekologicznym. Zakaz wjazdu nie obejmuje motorowerów i motorów klasy L, samochodów ciężarowych klasy N2 i N3, samochodów kempingowych i samochodów zabytkowych starszych niż 30 lat.

W latach 2019, 2020, 2022 i 2025 w czterech etapach zostaną zaostrzone uprawnienia do wjazdu do strefy niskiej emisji dla pojazdów z silnikiem Diesla. Nastąpi to także dla pojazdów benzynowych w dwóch etapach w roku 2019 i 2025. Kontrolę przestrzegania przepisanych reguł przeprowadza się tak jak w Antwerpii za pomocą kamer ANPR.

Jakie pojazdy z daną rejestracją i normą EURO mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Brukseli?  

W zakresie wjazdu do strefy LEZ w Brukseli rozróżnia się EURO o niższym zanieczyszczeniu i starsze, bardziej szkodliwe klasy EURO, które zostały zdefiniowane jako dwie klasy rejestracji 2 i 4.
Przy tym miasto Bruksela określiło na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018, iż pojazdy, które w największym stopniu obciążają środowisko naturalne, nie mogą wjeżdżać do stref LEZ w ogóle lub jedynie za dodatkową opłatą i po nabyciu biletu ekologicznego. Dotyczy to w pierwszej kolejności starych pojazdów z silnikiem Diesla klas EURO 0-1.

Rejestracja nie jest konieczna w okresie próbnym wynoszącym 5 miesięcy, a zatem nie jest jeszcze możliwa. Będzie obowiązkowa dopiero od 01.06.2018 r.

Klasy rejestracyjne dla LEZ w Brukseli w 2018 r.

Wszystkie pojazdy, które spełniają następujące warunki rejestracji (z lub bez konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty za bilet ekologiczny), mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Brukseli.

Klasa rejestracyjna 4 – wjazd bez biletu ekologicznego:

obejmuje pojazdy benzynowe, pojazdy napędzane na LPG lub pojazdy na gaz ziemny spełniające wymogi norm EURO 0- 6, jak również pojazdy z silnikiem Diesla spełniające wymogi norm EURO 2-6. Ponadto klasa ta obejmuje pojazdy elektryczne, pojazdy z napędem wodnym, jak również pojazdy hybrydowe typu plug-in z maksymalną emisją CO2 do 50 g/km.

Klasa rejestracyjna 2 – wjazd tylko z biletem dziennym:

obejmuje pojazdy z silnikiem Diesla normy EURO 0 i 1.

Bilety ekologiczne LEZ w Brukseli w roku 2018
Klasa rejestracyjna 4:

nie jest wymagany bilet ekologiczny.

Klasa rejestracyjna 2:

przewidziany jest tylko specjalny dzienny bilet ekologiczny na czas od 0-24 godz. Z uwagi na fazę przejściową bilet ekologiczny można nabyć dopiero od 01.07.2018 r.

Jaka plakietka dla danego pojazdu rok 2018

Poniższa tabela przedstawia przegląd typów pojazdów określonych klas EURO, na które przypada jaka plakietka rejestracji w strefie LEZ w Brukseli w roku 2018.

Fioletowa plakietka rejestracji jest potwierdzeniem dokonania rejestracji wjazdu do strefy LEZ bez biletu ekologicznego. Czerwona plakietka rejestracji stanowi potwierdzenie rejestracji do LEZ z biletem ekologicznym włącznie.

Jaka plakietka dla danego pojazdu rok 2019?

Tabela przedstawia przegląd typów pojazdów określonych klas EURO, na które przypada jaka plakietka rejestracji w strefie LEZ w Brukseli w roku 2019. Fioletowa plakietka rejestracji jest potwierdzeniem dokonania rejestracji do strefy LEZ bez biletu ekologicznego. Czerwona plakietka rejestracji stanowi potwierdzenie rejestracji wjazdu do strefy LEZ z biletem ekologicznym włącznie.

Podsumowanie:

Obecny obowiązek rejestracji (od 01.06.2018): samochody ciężarowe klasy N1, autobusy M2, M3 i samochody osobowe M1.

Dozwolone klasy rejestracyjne po zaostrzeniu regulacji: od 2019 r. jeszcze tylko samochody z silnikiem Diesla normy EURO 3-6 i pojazdy benzynowe normy EURO 2-6. Od 2020 r. jeszcze tylko samochody z silnikiem Diesla normy EURO 4-6 i pojazdy benzynowe normy EURO 2-6. W 2022 r. i 2025 r. wprowadzone zostaną kolejne zaostrzenia.

Zakazy wjazdu: samochody ciężarowe klasy N1, autobusy klasy M2, M3 i samochody osobowe klasy M1 niespełniające normy EURO 2. Wyjątki: patrz punkt szczegóły. Zakazem wjazdu nie są objęte pojazdy dwukołowe klasy L, samochody ciężarowe klasy N2 i N3, samochody kempingowe, samochody zabytkowe starsze niż 30 lat.

Mandaty: 150-350 euro.

Finansowe kary będą egzekwowane od października 2018 roku.

W drodze wyjątku do strefy ekologicznej za dodatkową opłatą mogą wjechać pojazdy klasy rejestracyjnej 2 z biletem ekologicznym w formie biletu dziennego (maksymalnie 8 razy w roku).

Facebook